สวัสดี บุคคลทั่วไป

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชม บ้านห้วยเสือเฒ่า วิถีชาวเขา ชนเผ่าปาดองที่ผาบ่อง

  • 0 ตอบ
  • 20765 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล นางเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ นางศรีสุดา ธรรมบำรุง นางสาวสุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ และ นายศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตของชาวเขา ชนเผ่าปาดอง พร้อมร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ณ บ้านห้วยเสือเฒ่า ผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งนี้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อมูลและดูงานการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติใหม่ ในเขตเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน เพื่อเรียนรู้การจัดการแหล่งท่องเที่ยว การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่โดดเด่นหลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (www.prthailand.org)

หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า  ตั้งอยู่ที่ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มรื่น ระหว่างทางผ่านบรรยากาศที่งดงามด้วยต้นไม้ และฝายทดน้ำที่มีน้ำล้นหลายฝาย เพื่อชมวิถีชีวิตของกระเหรี่ยงคอยาว เลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชิมมันเผา ข้าวโพดย่าง ซึ่งมีรสชาติหวานอร่อย ที่น่าสนใจ คือ การแต่งกายของกะเหรี่ยงคอยาว และชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ

กระเหรี่ยงคอยาว มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ปาดอง หรือ กะยัน    ที่เดิมนั้นเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่า บริเวณที่ราบสูงตอนเหนือของแม่น้ำสาละวิน แต่ก่อนมีการสู้รบบ่อยครั้ง จึงได้อพยพจากพม่าและมาอาศัยอยู่ในไทย การเดินทางมานั้นหากในวันธรรมดาที่ไม่ใช่ช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวมาก ก็จะได้เห็นการใช้ชีวิตปกติประจำวัน ซึ่งถ้าเป็นวันที่มีนักท่องเที่ยวมาก แต่ละคนจะมานั่งประจำร้านของตนเพื่อจำหน่ายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวโดยมาก เช่น ผ้าทอมือ ผ้าพันคอ สร้อยคอเงิน กำไล เครื่องประดับของชนเผ่ากระเหรี่ยง ตุ๊กตาชาวเขาเผ่าต่างๆ ซีดีเพลงที่ขับร้องโดยชาวกระเหรี่ยงคอยาว นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่รับจากที่อื่นมาขาย เช่น เสื้อผ้า ผ้าคลุมเตียง กระเป๋า  ของใช้ต่างๆ เป็นต้น