สวัสดี บุคคลทั่วไป

หลีเป๊ะ มัลดีฟท์แห่งสยาม

  • 0 ตอบ
  • 2336 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

mr_a

หลีเป๊ะ มัลดีฟท์แห่งสยาม
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2010, 11:09:08 AM »
หลีเป๊ะ มัลดีฟท์แห่งสยาม

http://www.thaitoursearch.com/tour2.php?tour_id=12&province_name=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&province_name2=chiangmai&zone_name=%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&zone_name2=Inbound&province_id=407&lan=thai

เกาะตะรุเตา– เกาะ ไข่–เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหินงาม–ร่อง น้ำจาบัง–เกาะราวี

เกาะยาง-เกาะ อาดัง

โดยเรือเร็ว SPEED BOAT พักวารินทร์รีสอร์ทห้องแอร์ 

โดยรถบัสปรับอากาศ จากกรุงเทพ   5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง วันที่ 14-18 เม.ย. 2553

วันแรก                            กรุงเทพ–สตูล

17.00 น.              พร้อม กัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ

              นำ ท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศและแวะ บริการข้าวต้ม ณ ร้านนิวรสทิพย์ (มื้อ ที่ 1)

วันที่สอง              ท่าเรือปากบารา–เกาะตะรุเตา–เกาะไข่–เกาะหลีเป๊ะ

07.00 น.               บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร จ. ตรัง (มื้อที่ 2)......ออกเดิน ทางสู่ท่า เรือปากบารา จ.สตูล

11.00 น.              เดิน ทางถึง ท่าเทียบเรือ ปากบารา  จังหวัดสตูล   ออกเดินทางท่องทะเลอันดามัน  เยี่ยมเยือน เกาะประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ร่องรอยแห่งความหฤโหด  สถาน  ที่พันธนาการความทรงจำ ของอดีตไว้    พร้อมบริการอาหารเที่ยง (อาหาร กล่อง)  (มื้อที่ 3)   แวะ เกาะไข่  สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสตูล  ร่วมบันทึกภาพกับซุ้มประตูหิน รูปงวงช้างที่ยื่น จรดทะเล  เชื่อกันว่ามีเรื่องเล่าชวนพิศวง  ณ  ที่เกาะ แห่งนี้

15.00 น.              คณะ เดินทางถึง  เกาะหลีเป๊ะ  อีก หนึ่งความอัศจรรย์ ของหมู่เกาะทะเลใต้  นำคณะเข้าที่พัก ผ่อนคลาย  อิสระ กับฟ้าสวย  ทะเลใส  ประทับใจกับวิถีชีวิตแปลกตาของชนพื้นเมือง  “อุรักราโว๊ย”   สุขสบายใจตามอัธยาศัย

19.00 น.              อิ่มเอมกับทัศนียภาพยามอาทิตย์อัศดง  ของเกาะที่ได้ชื่อว่า  “หลี เป๊ะ  มัลดีฟแห่งสยาม”

              อิ่มอร่อยกับอาหารเย็น  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท  (มื้อที่4)             

วันที่สาม              เกาะหินงาม–ร่องน้ำจาบัง–เกาะราวี–เกาะยาง-เกาะอาดัง

07.00 น.              รับอรุณด้วยอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่5)

 

 


08.00 น.              ได้ เวลาแห่งความสุข  ล่องลิ่วสู่ เกาะหินงาม  ปริศนาที่รอท่านมาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของหินสีนิลดำ  กลมเกลี้ยง  งามวับวับยามแสงอาทิตย์สาดสะท้อน    สู่  ร่องน้ำจาบัง  การพบกันของกระแสน้ำก่อเกิดความสมบูรณ์ของทุ่งปะการังหลากสีสันดุจอัญมณี เจิดจรัสใต้ท้องท้องทะเล สู่ เกาะราวี ตื่น ตาด้วยฝูงปลานับพัน ที่ว่ายวนคอยต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือน ชวนเชิญให้เข้าสู่โลกแห่งความสุขของหมู่เกาะทะเลใต้ อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน (แบบปิกนิก) (มื้อที่6) อิ่ม เอมกับ ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์   ล่อง เรือ

สู่เกาะยางแวะดำน้ำชมปะการังแข็ง หลากหลายชนิดนำท่านชื่นชมความงามของหาด ทรายยาวสุดสายตา  สัมผัสเม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่นแป้งบน  เกาะอาดัง

16.00 น.              นำคณะ กลับสู่ที่พักบน เกาะหลีเป๊ะ    อิสระกับการพักผ่อน

19.00 น.              บริการอาหารค่ำ  ผ่อนคลาย  สบายใจ  ท่ามกลางธรรมชาติที่ขับกล่อมร่วมบรรเลง  (มื้อที่ 7)

วันที่สี่                            เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือ ปากบารา-ช็อปปิ้งเมืองตรัง-กรุงเทพ

07.00 น.              รับอรุณด้วยอาหาร เช้า  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 8)

09.00 น.              เก็บประสบการณ์  บันทึกความประทับใจก่อนอำลาเกาะสวรรค์ อันดามันใต้

11.00 น.              เดิน ทางถึงท่าเทียบปาก บารา….เปลี่ยน การเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.ตรัง

              บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จ.ตรัง (มื้อที่9)และช็อปปิ้งของฝากจาก เมืองตรัง เช่นหมูย่าง ขนมเค้ก ฯลฯ

18.00 น.              บริการอาหารเย็น ณ ร้านพลับพลาซีฟู้ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  (มื้อที่ 10)               

วันที่ห้า              กรุงเทพ        07.00 น.              เดินทางถึงกรุงเทพฯโดย สวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

โปรแกรมอาจเปลี่ยน แปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผลประโยช์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตรา ค่าบริการ       

              ผู้ใหญ่                           ท่าน ละ       7,900         บาท  (พักห้องละ 2 ท่าน)

              เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี    ท่านละ      5,900         บาท  (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)

              พัก เดี่ยวเพิ่ม                  ท่านละ      1,800         บาท

ค่า บริการนี้รวม     - ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับส่งกรุงเทพ-ท่าเรือปากบารา-กรุงเทพ

- ค่าเรือนำเที่ยวท้องทะเลสตูลตามโปรแกรมที่ระบุในรายการ  , ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน วารินทร์ รีสอร์ท (ห้องแอร์)
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการรวม 10 มื้อ และขนม+น้ำอัดลมบริการบนรถตลอดการเดินทาง
- ค่า อุปกรณ์ดำน้ำ และค่า ธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
- เจ้า หน้าที่ มัคคุเทศก์และทีมงานที่ชำนาญทางทะเลคอยดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่า ประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรา ค่าบริการ นี้ไม่รวม    - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

สิ่ง ที่ควรนำติดตัวไปด้วย  - รองเท้าแตะ, ชุดว่ายน้ำหรือ เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแห้งง่าย,ถุงกันน้ำ,ครีม กันแดด,แว่นกันแดด ,กล้องถ่ายรูป,ไฟฉายและยารักษาโรคประจำตัว