สวัสดี บุคคลทั่วไป

โปรแกรม shock nagoya osaka

  • 0 ตอบ
  • 2057 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

โปรแกรม shock nagoya osaka
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 05:25:31 AM »
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
Midyear Shock Nagoya-Osaka

ขอ นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ด้วยสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติ สู่เมืองนาโงย่า เกียวโต มิเอะ นารา โอซาก้า นาโงย่า เยี่ยมชมโบราณสถาน ปราสาทนาโงย่า อันสง่างามเลื่อนชื่อ เกียวโต นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ วัดที่ติดอันดับประกวดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก รอบสุดท้าย เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ฟูชิมิอินาริ ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร โกเบ นำท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขา ร็อคโค ยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองโกเบ เที่ยวชมเมืองบริเวณ โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ โอซาก้า เมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสองรองจากโตเกียว ได้รับสมญานามว่า" เมืองแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่สำคัญตั้งแต่ครั้งอดีต ซึ่งบรรดาพ่อค้าจากทั่วสารทิศทั้งในญี่ปุ่นเอง รวมไปถึงจีน และเกาหลี ต่างหลั่งไหลมาที่นี่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์ ตรงที่สามารถผสานมรดกทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สัมผัสบรรยากาศโบราณแบบญี่ปุ่น”นันนิวะ ปาร์ค” ศุนย์รวมอาหารขึ้นชื่อที่โอซาก้า ช้อปปิ้งสุดเพลินย่านถนนชินไซบาฉิ
รหัสทัวร์    JP37007
ประเทศ    ญี่ปุ่น
สายการบิน    
ระยะเวลา    5 Days 2 Nights

    *


วันแรก กรุงเทพฯ –นาโงย่า
21.00 น.    
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์หมายเลข D7-12เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน


วันที่สอง นาโงย่า –ปราสาทนาโงย่า-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ฟูจิมิอินาริ-มิเอะ
00.05 น.    
เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

08.00 น.    
เดินทางถึง เมืองนาโงย่า หลังจากผ่านขั้นตอนทางศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ "ปราสาทนาโงย่า" ปราสาทที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆ ของญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดย โตกุงาวะ อิเอะยาสุ และถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1959 ... และภายในปราสาทแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะอันงดงามอันรวมไปถึง ปลาจิโฮโกะ1 คู่ ซึ่งลักษณะคล้ายปลาโลมาที่ทำด้วยทองคำบนยอดปราสาทอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปราสาทเป็นที่ระลึก

เที่ยง    
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    
นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของ ตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปู สักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของ เทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือก เขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทาง สัมผัส กับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิด กระจายขายไปยังภูมิภาต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียว นุ่ม เป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็นไส้สตอบรอรี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ,ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้จังหวัดชิชูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอส ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ข้อมูลจากรายการเปิดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดใน ญี่ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที่บริการความรื่นเริงของชาวอาทิตย์อุทัยมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันในรูป แบบของตุ๊กตาเกียวโตซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็ม รูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1000 เยน) , พัดญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์ จากHAND MADE ซึ่งมีหลากสี หลายสไตล์ ทั้งร้าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้าและกระดาษญี่ปุ่น ที่นิยมนำมาห่อของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ปราณีต บรรจง เป็นพิเศษ, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด ได้เวลาสมควรนำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้น ของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมาย แล้วนำท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาว ถึง 2.49 ไมล์ และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองมิเอะ เพื่อเข้าสู่ที่พัก โรงแรม มิซูงิ รีสอร์ท ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ค่ำ    
รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม “อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูแบบไม่อั้น” และอาหารมากมายหลายชนิด อาทิเช่น ซาชิมิปลาดิบสดๆ ซี่โครงหมูอบอเมริกันสูตรเฉพาะของโรงแรม เส้นโซเมน บะหมี่เย็นอันเหนียวนุ่มสไตส์ญี่ปุ่นแท้ๆ


วันที่สาม มิเอะ-นารา-โทไดจิ-โอซาก้า –นันนิวะปาร์ค-ช้อปปิ้งชินไซบาฉิ
เช้า    
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่เมืองนารา นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโตไดบุสสึ ที่สร้างตั้งแต่สมัยค.ศ 700 อยู่ในวิหาร ขนาดใหญ่ พร้อมกับขอพรตามประสงค์ วิหารและหลวงพ่อโตองค์นี้ สร้างโดยจักรพรรดิคัมมุ และเชิญให้ อาหารกวางแสนเชื่องที่อยู่บริเวณรอบวัดเป็น จำนวนมาก จากนั้น ท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า

เที่ยง    
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    
นำท่านเดินทางกลับสู่ โอซาก้า นำท่านสู่ “นันนิวะ คุยชินโบ โยโกโช” ศูนย์รวมอาหารชื่อดังของโอซาก้า และจัดบรรยากาศแบบญี่ปุ่นสมัยเก่าๆ สไตล์ร้านญี่ปุ่นโบราณ ให้ท่านเพลินเพลินกับการถ่ายรูป เลือกซื้อและเลือกชิม ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เช่น ร้าน Aizuya ซึ่งเป็นร้านที่เป็นผู้คิดค้นและให้กำเนิดเมนู Takoyaki ขึ้นมาเป็นเจ้าแรกของญี่ปุ่นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า “ ชินไซบาชิ ” ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเลือกซื้อหาของทีระลึก ร้าน 100 เยน เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่ เสื้อผ้าและ ของเครื่องใช้ต่างๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ    
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่ม นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม โอซาก้า นิวฮันคิว หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ โอซาก้า –โกเบ –สะพานอาคาชิไคเคียว- นั่งกระเช้าสู่ภูเขาร็อคโค – ฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า
เช้า    
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกเบ ให้ท่านผ่านชมสะพานแขวนอาคาชิไคเคียวแห่งนี้ มีระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร อุบัติเหตุจากพายุเมื่อ 50 กว่าปีก่อน (พ.ศ.2498) ได้คร่าชีวิตของผู้คนที่อาศัยเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งสัญจรไปมาระหว่างเกาะสู่ เกาะต้องอับปางลง ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมกันถึง 168 ชีวิต-รัฐบาลญี่ปุ่นขณะนั้นได้ทุ่มงบประมาณถึง 4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้ขึ้น โดยได้รับการยอมรับและชื่นชมในระดับสากลว่าเป็นประดิษฐกรรมชั้นเยี่ยมของ มนุษย์ที่เป็นรองแค่เพียงการสร้างยานอวกาศขึ้นไปสำรวจนอกโลกด้วยความยาวทั้ง หมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้สายเคเบิลที่ขึงสะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบิลมีเส้นลวดเล็กๆ ช่วยขึงอีกหลายร้อยเส้น รวมความยาวของสายเคเบิลที่ใช้ขึงสะพานทั้งหมดประมาณ 3 แสนกิโลเมตร นำท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขา ร็อคโค ยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองโกเบ และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ จากทิศเหนือถึงทิศใต้เป็นระยะทาง 932 เมตร จากตรงยอดเขาท่านสามารถชมความงามของอ่าวโอซาก้าได้โดยรอบ ไกลสุดจนถึงเกาะอะวาจิ

เที่ยง    
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โกเบฮาร์แลนด์ เพื่อชมอนุสรณ์ที่ระลึกแผ่นดินไหวโกเบ จัดแสดงพื้นที่ริมอ่าวที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1995 เพื่อบอกเล่าถึงอนุชนรุ่นหลัง ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการบูรณะซ่อมแซมให้กลับเป็นเมืองที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่งดงามริมอ่าวโกเบ โดยมีพิพิธภัณฑ์ทางทะเลโกเบ และหอคอยโกเบ สัญลักษณ์ของเมืองโกเบ พร้อมเดินชมวิวพร้อมเลือกซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับโอซาก้าสู่สนามบินคันไซ

ค่ำ    
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย


วันที่ห้า โอซาก้า - กรุงเทพฯ
00.30 น.    
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

04.20 น.    
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพราคาทัวร์ สำหรับ เดินทาง ( รวมตั๋วเครื่องบิน )
วันที่เดินทาง
   
พักห้องคู่
   
เด็ก < 12 ปี
+
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
   
เด็ก < 12 ปี
+
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียงเด็ก)
   
เด็ก <12 ปี
+
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเด็ก)
   
พักเดี่ยวเพิ่ม
   
ส่วนลด
ท่านที่ 3
ราคาปกติ
11 - 15 ส.ค. 53    
35,300 .-
   
35,300 .-
   
33,500 .-
   
30,900 .-
   
5,900 .-
   
0 .-
18 - 22 ส.ค. 53    
35,300 .-
   
35,300 .-
   
33,500 .-
   
30,900 .-
   
5,900 .-
   
0 .-
25 - 29 ส.ค. 53    
35,300 .-
   
35,300 .-
   
33,500 .-
   
30,900 .-
   
5,900 .-
   
0 .-
08 - 12 ก.ย. 53    
35,300 .-
   
35,300 .-
   
33,500 .-
   
30,900 .-
   
5,900 .-
   
0 .-
15 - 19 ก.ย. 53    
35,300 .-
   
35,300 .-
   
33,500 .-
   
30,900 .-
   
5,900 .-
   
0 .-
22 - 26 ก.ย. 53    
35,300 .-
   
35,300 .-
   
33,500 .-
   
30,900 .-
   
5,900 .-
   
0 .-

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**
Tour Price Included
# ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
# ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
# ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หากท่านที่...ห้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่มตาม รายการ
# เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ อำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ ,มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
# ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ , ค่าอาหารตามรายการ
# ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ตามกฎของสายการบิน
# ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
Tour Price Excluded
# ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
# ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ทางไกลฯลฯ
# ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
# สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
# ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
# ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
Visa Information
หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

    1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
    1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
    1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและ...ระบุ)
    1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
    1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
    1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่าง 09.00 – 20.00 น ในวันจันทร์ – ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-9339792-94 และโทรสาร 02-9337467
Condition of Payment
# กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000.- ก่อนการเดินทาง ( ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท)อย่างน้อย 3 สัปดาห์หรือก่อนหน้านั้น โดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกว่าปกติ พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
# ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน หรือก่อนหน้านั้น โดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกว่าปกติ
Cancellation and Amendment
# บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด (15 ท่านขึ้นไป)
# หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
# หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
# หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
# กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
# หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
# **กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่...ันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด**
Other Conditions & Restrictions
# อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
# บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
# หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
# หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
# บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
# บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
# บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
# ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
# หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
# ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
# ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
# บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ