สวัสดี บุคคลทั่วไป

ทัวร์Osaka-Osaka 5Day / 2Night 40,900.-

  • 0 ตอบ
  • 1648 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ทัวร์Osaka-Osaka 5Day / 2Night 40,900.-
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 05:27:35 AM »
Osaka-Osaka 5Day / 2Night 40,900.-
โอซาก้าเกียวโต, วัดคิโยมิสึ, ปราสาททอง, ศาลเจ้าเฮอัน, ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Osaka – Osaka 5Day / 2Night
By Thai Airways (TG)

ญี่ปุ่น.GIF
ดาวน์โหลด (6.13 KB)
วัดโทไดจิ
19 July 2009 21:09

ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสำริด “วัดโทไดจิ” ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ตื่นเต้นเร้าใจภายใน “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” ที่ทุ่มทุนสร้างให้มีขนาดใหญ่กว่าที่สหรัฐอเมริกา
นำท่านดื่ม “นํ้าศักด์ิสิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008
ตื่นตากับ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันโดดเด่นและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ตามเทรนด์แบบญี่ปุ่นต้องช้อปิ้งย่านดัง “ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงโตเกียว
กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ
2030 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ...ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูหมายเลข 2)
**** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C ****
2240 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2) โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – วัดโคฟุคุจิ – โอซาก้า
0610 ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ “เมืองนารา” นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ในอดีตกาลได้มีการติดต่อกับอาณาจักรบน
คาบสมุทรเกาหลี เริ่มเกิดงานศิลปะ และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การทอผ้า งานโลหะ การฟอกหนัง และการต่อเรือ ... เป็นเมืองสำคัญ
ที่รวบรวมเอาศิลปะ งานหัตถกรรม วรรณคดี และประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ก่อนจะเปลี่ยนเมืองหลวงเป็นเกียวโต ... นำท่านกราบ
นมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที ่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที ่ 18 ณ “วัดโทไดจิ” ... ชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ
เพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ พร้อมป้ อนอาหารให้กับกวางที่ “สวนกวาง” บริเวณรอบๆ
วัดเป็นที่อาศัยของกวางน่ารักมากมาย ซึ่งไม่กลัวคน และสร้างสีสีนให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่วัด “วัดโคฟุคุจิ” เป็นวัดประจำตระกูลฟูจิวาราซึ่งมีอายุนับพันปี ถือเป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญมากในสมัยที่มี
การย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกียวโต มาตั้งเมืองหลวงที ่ “เมืองนารา” จนทำให้วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ “ยูเนสโก้”
ได้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่สวยงาม ... อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติ และความเงียบสงบร่มรื่นภายในบริเวณวัดนี้
และให้ท่านหามุมถูกใจเพื่อบันทึกถาพคู่กับสัญลักษณ์อันโดดเด่นของวัด คือ “เจดีย์ 5 ชั้น” ที่สูงเป็น อันดับ 2 ในญี่ปุ่น ... ในอดีตวัด
นี้มีสิ่งก่อสร้างตั้งอยู่ภายในมากกว่า 100 หลัง ปัจจุบันลงเหลือให้เห็นเพียงไม่กี่หลัง ... รอบๆบริเวณวัดก็จะมีบรรดาฝูงกวางออกมา
เดินขอขนมจากนักท่องเที่ยวอย่างคุ้นเคย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3) โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน (เต็มวัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตในแบบฉบับของชาวอาทิตย์อุทัยโดยการ “นั่งรถไฟ” เพื่อนำท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับ“ยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ” ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ... ท่านจะได้ตื่นตากับ “โรง
ถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด ... ชมฉากจำลองของนิวยอร์ค , ฉากจำลองเมืองซาน ฟรานซิสโก เป็นต้น ... ชม
ภาพยนตร์สามมิติเรื่อง “เทอร์มิเนเตอร์ 2” หรือ “คนเหล็ก 2” ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท ท่านจะได้สัมผัส
บรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ ... แล้วไปสนุกตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่
“Spider Man” สนุกสนานกับการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น “Simulator” ของฉาก
ภาพยนตร์เรื่อง “Back To The Future” จากนั้น นำท่านตื่นเต้นกับเหตุการณ์จำลองฉากเพลิงไหม้ใน นครซานฟรานซิสโกจาก
ภาพยนตร์เรื่อง “Black Draff” หรือ “วีรบุรุษในเปลวไฟ” ... เพลิดเพลินกับการขี่จักรยานลอยฟ้ าท่องเที่ยวไปกับอีที (E.T)ใน
ฉากภาพยนตร์เรื่อง “อี.ที. เพื่อนรักต่างดาว” นำท่านล่องเรืออย่างสนุกสนานกับฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรือ
และฉากอื่น ๆ ที่หวาดเสียวจากเรื่อง “Jaw”
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ... อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร)
แล้วระทึกใจกับฉากจำลองเรื่อง “จูราสสิคพาร์ค” (Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์ พบกับเหล่า
ไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง “ทีเร็กซ์” ไดโนเสาร์ที่ใจดีที่สุด ... สนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง “วอเตอร์เวิลด์” (Water
World) พร้อมทั้งพบกับฉากคาวบอย, สตั๊นแมนโชว์ และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรู้ที่ใช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่นสุนัข
แสนรู้จากเรื่องบีโธ่เฟ่ น เป็นต้น หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ “สนู๊ปปี้ สตูดิโอ” (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น
นานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ปปี้ และเหล่าผองเพื่อนมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ... อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร)
ที่พัก : Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – ศาลเจ้าเฮอัน – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่ “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อนำท่านชมความงามของ
“วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... พร้อมกราบขอพรปี ใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล และ
เชิญท่านดื่มน้ำศักด์ิสิทธ์ิที่ “น้ำ 3 สาย” ที่เชื่อกันว่า ถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ำรวย,ความมีชื่อเสียง และ
มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน้ำชา” ให้ท่านได้เลือก “ชมและ
ซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดิน,เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุด
จิมเปอิ, พัด, ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมายตามอัธยาศัย…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่
เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง”...อิสระให้ท่านได้ชื่น
ชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิ ดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ “สระน้ำ” ที่สามารถสะท้อนให้เห็น
ภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม พร้อมทั้งสัมผัสวิถีการชงชาในแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น ณ บ้านชา ที่จะสาทิศวิธีการชงชาให้ท่านได้ดู
และได้ลิ้มรสชาในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นที่รสชาติไม่เหมือนกับบ้านเรา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... ช่วงบ่าย เปลี่ยนอิริยาบถนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเฮย์อัน” ศาลเจ้าที่สร้างขึน้ ในโอกาส
เฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาเมืองเกียวโต 1,100 ปี เมื่อปี ค.ศ. 1895... นำท่านกราบนมัสการขอพรเทพเจ้าที่สถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ง
นี ้พร้อมทัง้ ถ่ายรูปคู่กับ “ซุ้มประตูสีแดง” ขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความอลังการตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานำท่าน
เดินทางกลับสู่เมือง “โอซาก้า” เพื่อนำท่านช้อปปิ ้ง “ชินไซบาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ... พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียงและร้านบูติค
หรูหราด้วย และตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย ... เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
“ไดมารู” ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องคอมพิวเตอร์ และ “ร้าน 100 เยน”อิสระให้ท่านได้เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ... อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ”
0030 เดินทางจาก คันไซ โดยเที่ยวบิน TG 673
0420 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
******************
หมายเหตุ: รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น
หากสถานฑูตญี่ปุ่นปฏิเสธวีซ่า :
- กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ป แล้วถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%
- กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว ทางบริษัทฯ จำเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าห้องพัก/ค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนไว้ก่อน
จากนั้นดำเนินขอ Refund สำหรับตั๋วเครื่องบินใช้เวลาในการรอ 3-6 เดือน (ในกรณีที่เงื่อนไขของตั๋วสามารถ Refund ได้เท่านั้น)
*** การพิจารณาเอกสารเพื่อระบุการยื่นวีซ่ากรุ๊ป หรือ การยื่นวีซ่าเดี่ยวขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ เป็ นผู้พิจารณา ***
เอกสารการยื่นขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีอ่อน
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าที่มีชื่อบุคคลในบ้าน
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น
6. หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน
- ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน , ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
- เจ้าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรียน / นักศึกษา (อายุ 16 ปี ขึ้นไป) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ
(อายุ ต่ำกว่า 16 ปี ) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
7. ทะเบียนสมรส / สูติบัตรลูก กรณีไม่ได้ทำงานให้สามีทำหนังสือรับรองการเป็นภรรยาและรับรองค่าใช้จ่าย
8. มรณะบัตร, ใบหย่า
9. กรณีเด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์และไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่ ต้องมีเอกสารของพ่อหรือแม่
ตามข้อ 3-6 มาประกอบ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 40,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) ท่านละ 38,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม) ท่านละ 36,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 30,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 6,000.- บาท
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด 15,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
เงื่อนไขการชำระเงิน : - หากจองก่อนวันเดินทาง 21 วัน ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทาง 14 วัน
- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน