สวัสดี บุคคลทั่วไป

Osaka – Osaka 5D/3N Premium Tour 41,900.-

  • 0 ตอบ
  • 1734 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Osaka – Osaka 5D/3N Premium Tour 41,900.-
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 05:21:45 AM »
Osaka – Osaka 5D/3N Premium Tour 41,900.-
วัดโทไดจิ, โอซาก้า, ปราสาททอง, ศาลเจ้าเฮอัน, ช้อปปิ้
Osaka – Osaka 5D/3N Premium Tour
By Japan Airlines (JL)

ญี่ปุ่น.GIF
ดาวน์โหลด (7.64 KB)
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น
19 July 2009 20:59

ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสำริด “วัดโทไดจิ” ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ตื่นเต้นเร้าใจภายใน “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” ที่ทุ่มทุนสร้างให้มีขนาดใหญ่กว่าที่สหรัฐอเมริกา
นำท่านดื่ม “น้ำศักด์ิสิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008
ตื่นตากับ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันโดดเด่นและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ตามเทรนด์แบบญี่ปุ่นต้องช้อปิ้ งย่านดัง “ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของกรุงโตเกียว
กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ
2030 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ...ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ R (ใกล้กับประตูหมายเลข 8)
**** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ R ****
2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบิน JL 728
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2) โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – วัดโคฟุคุจิ – โอซาก้า
0705 ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ “เมืองนารา” นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ในอดีตกาลได้มีการติดต่อกับอาณาจักรบน
คาบสมุทรเกาหลี เริ่มเกิดงานศิลปะ และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การทอผ้า งานโลหะ การฟอกหนัง และการต่อเรือ ... เป็นเมืองสำคัญ
ที่รวบรวมเอาศิลปะ งานหัตถกรรม วรรณคดี และประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ก่อนจะเปลี่ยนเมืองหลวงเป็นเกียวโต ... นำท่านกราบ
นมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที ่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที ่ 18 ณ “วัดโทไดจิ” ... ชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ
เพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ พร้อมป้ อนอาหารให้กับกวางที่ “สวนกวาง” บริเวณรอบๆ
วัดเป็นที่อาศัยของกวางน่ารักมากมาย ซึ่งไม่กลัวคน และสร้างสีสีนให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่วัด “วัดโคฟุคุจิ” เป็นวัดประจำตระกูลฟูจิวาราซึ่งมีอายุนับพันปี ถือเป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญมากในสมัยที่มี
การย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกียวโต มาตั้งเมืองหลวงที ่ “เมืองนารา” จนทำให้วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ “ยูเนสโก้”
ได้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่สวยงาม ... อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติ และความเงียบสงบร่มรื่นภายในบริเวณวัดนี้
และให้ท่านหามุมถูกใจเพื่อบันทึกถาพคู่กับสัญลักษณ์อันโดดเด่นของวัด คือ “เจดีย์ 5 ชั้น” ที่สูงเป็น อันดับ 2 ในญี่ปุ่น ... ในอดีตวัด
นี้มีสิ่งก่อสร้างตั้งอยู่ภายในมากกว่า 100 หลัง ปัจจุบันลงเหลือให้เห็นเพียงไม่กี่หลัง ... รอบๆบริเวณวัดก็จะมีบรรดาฝูงกวางออกมา
เดินขอขนมจากนักท่องเที่ยวอย่างคุ้นเคย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3) โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน (เต็มวัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตในแบบฉบับของชาวอาทิตย์อุทัยโดยการ “นั่งรถไฟ” เพื่อนำท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับ“ยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ” ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ... ท่านจะได้ตื่นตากับ “โรง
ถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด ... ชมฉากจำลองของนิวยอร์ค , ฉากจำลองเมืองซาน ฟรานซิสโก เป็นต้น ... ชม
ภาพยนตร์สามมิติเรื่อง “เทอร์มิเนเตอร์ 2” หรือ “คนเหล็ก 2” ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท ท่านจะได้สัมผัส
บรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ ... แล้วไปสนุกตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่
“Spider Man” สนุกสนานกับการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น “Simulator” ของฉาก
ภาพยนตร์เรื่อง “Back To The Future” จากนั้น นำท่านตื่นเต้นกับเหตุการณ์จำลองฉากเพลิงไหม้ใน นครซานฟรานซิสโกจาก
ภาพยนตร์เรื่อง “Black Draff” หรือ “วีรบุรุษในเปลวไฟ” ... เพลิดเพลินกับการขี่จักรยานลอยฟ้ าท่องเที่ยวไปกับอีที (E.T)ใน
ฉากภาพยนตร์เรื่อง “อี.ที. เพื่อนรักต่างดาว” นำท่านล่องเรืออย่างสนุกสนานกับฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรือ
และฉากอื่น ๆ ที่หวาดเสียวจากเรื่อง “Jaw”
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ... อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร)
แล้วระทึกใจกับฉากจำลองเรื่อง “จูราสสิคพาร์ค” (Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์ พบกับเหล่า
ไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง “ทีเร็กซ์” ไดโนเสาร์ที่ใจดีที่สุด ... สนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง “วอเตอร์เวิลด์” (Water
World) พร้อมทั้งพบกับฉากคาวบอย, สตั๊นแมนโชว์ และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรู้ที่ใช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่นสุนัข
แสนรู้จากเรื่องบีโธ่เฟ่ น เป็นต้น หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ “สนู๊ปปี้ สตูดิโอ” (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น
นานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ปปี้ และเหล่าผองเพื่อนมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ... อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร)
ที่พัก : Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – ศาลเจ้าเฮอัน – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่ “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อนำท่านชมความงามของ
“วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... พร้อมกราบขอพรปี ใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล และ
เชิญท่านดื่มน้ำศักด์ิสิทธ์ิที่ “น้ำ 3 สาย” ที่เชื่อกันว่า ถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ำรวย,ความมีชื่อเสียง และ
มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน้ำชา” ให้ท่านได้เลือก “ชมและ
ซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดิน,เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุด
จิมเปอิ, พัด, ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมายตามอัธยาศัย…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่
เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง”...อิสระให้ท่านได้ชื่น
ชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิ ดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ “สระน้ำ” ที่สามารถสะท้อนให้เห็น
ภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม พร้อมทั้งสัมผัสวิถีการชงชาในแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น ณ บ้านชา ที่จะสาทิศวิธีการชงชาให้ท่านได้ดู
และได้ลิ้มรสชาในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นที่รสชาติไม่เหมือนกับบ้านเรา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...
ช่วงบ่าย เปลี่ยนอิริยาบถนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเฮย์อัน” ศาลเจ้าที่สร้างขึน้ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาเมืองเกียวโต
1,100 ปี เมื่อปี ค.ศ. 1895... นำท่านกราบนมัสการขอพรเทพเจ้าที่สถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี ้พร้อมทัง้ ถ่ายรูปคู่กับ “ซุ้มประตูสีแดง”
ขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความอลังการตามอัธยาศัย...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมือง “โอซาก้า” เพื่อนำท่านช้
อปปิ้ง “ชินไซบาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ... พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย และตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย ...
เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง “ไดมารู” ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ า, เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ “ร้าน 100 เยน”อิสระให้ท่านได้เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ... อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร)
ที่พัก : Nikko Kansai Airport Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) คันไซ – ช้อปปิ้ ง ริงกุเอาท์เล็ท – เอออนพลาซ่า – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
จากนั้น นำท่านสู่ “รินกุ เอ้าท์เล็ท” พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท สวรรค์ของบรรดานักช้อป ... ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้
รวบรวมกว่า 100 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint
Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph
หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวด
สินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ... อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมายอาทินาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า,เสื้อผ้า เป็นต้น
รวมทั้ง “ผลไม้สด” และสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคน
ทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ ... สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ”
1850 เดินทางจาก คันไซ โดยเที่ยวบิน JL 727
2325 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
******************
หมายเหตุ: รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น
หากสถานฑูตญี่ปุ่นปฏิเสธวีซ่า :
- กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ป แล้วถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%
- กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว ทางบริษัทฯ จำเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าห้องพัก/ค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนไว้ก่อน
จากนั้นดำเนินขอ Refund สำหรับตั๋วเครื่องบินใช้เวลาในการรอ 3-6 เดือน (ในกรณีที่เงื่อนไขของตั๋วสามารถ Refund ได้เท่านั้น)
*** การพิจารณาเอกสารเพื่อระบุการยื่นวีซ่ากรุ๊ป หรือ การยื่นวีซ่าเดี่ยวขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ เป็ นผู้พิจารณา ***

ผู้ใหญ่ ท่านละ 41,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) ท่านละ 39,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม) ท่านละ 37,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 31,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 6,000.- บาท
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด 13,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
เงื่อนไขการชำระเงิน : - หากจองก่อนวันเดินทาง 21 วัน ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทาง 14 วัน
- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน