สวัสดี บุคคลทั่วไป

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชมดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 0 ตอบ
  • 20388 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


 
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล นางเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ นางศรีสุดา ธรรมบำรุง นางสาวสุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ และ นายศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช เยี่ยมชม ดูงานแนวทางการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน และผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสามารถดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่หลากหลาย และเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควรแก่การศึกษาเป็นอันมาก

ทั้งนี้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาข้อมูลและดูงาน การจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติใหม่ ในเขตเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน เพื่อเรียนรู้การจัดการแหล่งท่องเที่ยว การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่โดดเด่นหลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย: www.prthailand.org)