สวัสดี บุคคลทั่วไป

ที่เที่ยวเชียงใหม่

  • 0 ตอบ
  • 3236 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ที่เที่ยวเชียงใหม่
« เมื่อ: กันยายน 25, 2013, 04:30:19 PM »
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
ดอยสุเทพเป็นศรี  ประเพณีเป็นสง่า  บุปผชาติล้วนงามตา  นามล้ำค่านครพิงค์
        
ตัวเมืองเชียงใหม่
        เที่ยวชมสถาปัตยกรรมโบราณตามวัดวา อาราม ในตัวเมือง
-     วัดดับภัย  หรือ  วัดอภัย  หรือ  วัดตุงกระด้าง      
-     วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  หรือ  วัดลีเชียงพระ  พระธาตุประจำปีมะโรง
      พระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดประจำผู้เกิด ปีมะโรง ภายในประดิษฐาน “พระพุทธสิหิงค์” พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองเชียงใหม่ เดิมวัดนี้ชื่อว่า “วัดลีเชียงพระ” สร้างในสมัยพญาผายู เมื่อปี พ.ศ. 1888 ต่อมาได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากเมืองเชียงรายมาประดิษฐานไว้ในวิหารลายคำ จึงเรียกว่า “วัดพระสิงห์” วิหารลายคำเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงาม มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุวรรณหงส์ และ สังข์ทอง ส่วนหอไตรประดับด้วยปูนปั้น ลายเทพนม และ ไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม        
-     วัดหมื่นเงินกอง    
-     วัดเจดีย์หลวง    
-     เสาอินขิล  หรือ  เสาหลักเมืองเชียงใหม่ อยู่ภายในวัดเจดีย์หลวง      
-     วัดดวงดี  หรือ  วัดต้นหมากเหนือ    
-     วัดเชียงมั่น     (หลักศิลาจารึก)      
-     วัดเชียงยืน    
-     วัดลอยเคราะห์  หรือ  วัดร้อยข้อ  หรือ  วัดฮ้อยข้อ    
-     วัดชัยมงคล  หรือ  วัดอุบาเพ็ง  หรือ  วัดอุบาพอก
-     วัดพันเตา    
-     วัดแสนฝาง    
-     วัดบุพพาราม     (หลักศิลาจารึก)    
-     วัดกู่เต้า  หรือ  วัดเวฬุวนาราม    
-     วัดป่าเป้า    
-     วัดช่างฆ้อง    
-     วัดอู่ทรายคำ    
-     วัดโลกโมฬี    
-     วัดเจ็ดยอด  หรือ  วัดโพธารามมหาวิหาร  พระธาตุประจำปีมะเส็ง      
-     พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่        (ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่)  
-     วัดศรีสุพรรณ     (อุโบสถเงินหลังแรกของโลก)  
-     หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่     (ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังเก่า)
      สร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงาม เคยใช้เป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายในหอศิลป์ได้จัดแบ่งพื้นที่ อาคารด้านหน้าจัดแสดงนิทรรศการถาวร อาคารด้านหลังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม นิทรรศการหมุนเวียน ห้องนิทรรศการศิลปกรรมล้านนา ห้องสารสนเทศ และ ห้องภัณฑารักษ์  
-     อนุสาวรีย์สามกษัตริย์      
-     ศาลาธนารักษ์ 1จังหวัดเชียงใหม่      
-     คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)      
-     วัดปราสาท      
-     วัดชมภู     (เจดีย์คู่เหมือนของวัดพระธาตุดอยสุเทพ)  
-     วัดพวกหงษ์      
-     วัดพันเตา      
-     วัดอุปคุต(ไทย)      
-     ชุมชนวัดเกต     (บ้าน  และ  อาคารโบราณ)
-     วัดเกตการาม  พระธาตุประจำปีจอ      
-     เวียงกุมกาม     (นครโบราณใต้ภิภพ)
      เป็นที่ประทับชั่วคราวของ พญามังราย ก่อนจะย้ายไปสร้างเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันยังมีซากโบราณสถาน และ วัดเก่าเรียงรายอยู่หลายแห่ง มีความโดดเด่นทางด้านศิลปกรรม วัดที่สำคัญและโดดเด่นทางด้านศิลปกรรมแห่งหนึ่ง คือ วัดเจดีย์เหลี่ยม หรือ วัดเจดีย์กู่คำ ที่ พญามังรายโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาของชาวเมือง  
-     พิพิธภัณฑ์แมลงและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ      
-     วัดสวนดอก  หรือ  วัดบุปผาราม     (กู่บรรจุอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือ)  
-     วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม)      
-     วัดร่ำเปิง
-     พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สี่แยกตลาดต้นพยอม ในสังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
-     พิพิธภัณฑ์รถโบราณบ้านอุ๊ยเป็ง      

เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ
        เส้นทางนี้เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้นานาชนิด  
-     สวนรุกขชาติห้วยแก้ว      
-     สวนสัตว์เชียงใหม่  และ  อควาเรียมเชียงใหม่      
-     อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย     (นักบุญแห่งลานนาไทย)  
-     น้ำตกห้วยแก้ว      
-     น้ำตกวังบัวบาน     (ตำนานรักหญิงสาวชาวเหนือกับหนุ่มกรุงที่ถูกถ่ายทอดกันไม่รู้จบ)  
-     น้ำตกมณฑาธาร      
-     จุดชมวิวเมืองเชียงใหม่  
-     วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร  พระธาตุประจำปีมะแม
      ศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เป็นพระธาตุประจำปีมะแม องค์พระธาตุเป็นศิลปะแบบเชียงแสน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพระยากือนา เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,051 ฟุต ทุกๆ ปีจะมีงานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ เพื่อไหว้สาพระธาตุ และทำบุญวันแปดเป็ง (วันวิสาขบูชา) อย่างยิ่งใหญ่      
-     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์      
-     หมู่บ้านแม้ว(ม้ง)  ดอยปุย      
-     ยอดดอยปุย  
-     บ้านม้ง  ขุนช่างเคี่ยน     (ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย)

เชียงใหม่ – แม่ริม – สะเมิง (สามารถไปบ้านวัดจันทร์ หรือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา) ได้ แต่ฤดูฝนรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เท่านั้น ที่เอาอยู่)  
-     ห้วยตึงเฒ่า      
-     ข่วงพระเจ้าล้านนา     (สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์  โดย  อ. วารินทร์  บัววิรัตน์เลิศ)
-     พิพิธภัณฑ์ชาวเขา      
-     พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์     (พระตำหนัก  และ  พิพิธภัณฑ์แสดงของใช้  เครื่องใช้
      ของเจ้าดารารัศมี  พระราชชายาในรัชกาลที่  5)  
-     พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน      
-     แม่ปั้นดิน  พ่อทำสวน     (พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา)
-     วัดพระพุทธบาทสี่รอย     (รอยพระพุทธบาท  4  รอย  แห่งเดียวของไทยที่ไม่ได้จำลอง)  
-     น้ำตกตาดหมอก  
-     น้ำตกแม่สา      
-     ฟาร์มกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ      
-     คุ้มเสือ        
-     ฟาร์มงู      
-     โรงเรียนฝึกลิงเพื่อการเกษตร
-     พิพิธภัณฑ์แมลง  แม่ริม      
-     ปางช้างแม่สา      
-     สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
-     โครงการหลวงหนองหอย (ม่อนแจ่ม)
-     สวนองุ่น เอเดน  
-     บ้านม้งแม่สาใหม่  
-     บันจี้จัมป์
-     รถเอทีวี  
-     บ้านทุ่งหลวง     (จัดแสดงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ  และ  กระเหรี่ยงคอยาว)
-     น้ำพุร้อนโป่งกวาว      
-     ม่อนอังเกตุ     (ป่าสน,  หมู่บ้านลีซอ,  หมู่บ้านกระเหรี่ยง)  
-     เขตรักษาพันธุ์สะเมิง     (พระธาตุม่อนเปี๊ยะ,  พระพุทธบาทป่ากล้วย,  ผาต๊ะ),  
-     สถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะ     (ไม้ผลเมืองหนาว)
-     ไร่สตอเบอรี่ อีกหลายๆ  แห่ง  ใน  อ. สะเมิง

อ. แม่ริม – แม่แตง  
        แยกเข้าไป อ. ปาย แม่ฮ่องสอนได้  แนะนำ
-    บ้านควายไทย      
    -    น้ำตกหมอกฟ้า      
    -    โป่งเดือด  ป่าแป๋     (น้ำพุร้อนที่พุ่งสูงที่สุดในเมืองไทย)  
    -    ปางช้างแม่แตง  และ  ปางช้างแม่ตะมาน      
    -    อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง      
    -    ขุนแม่ยะ  หรือ  หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ     (ดอกพญาเสือโคร่ง  ซากุระเมืองไทย)  
    -    เขื่อน:-)ัดสมบูรณ์ชล    

อ. เชียงดาว –  เวียงแหง - ไชยปราการ  
        ไฮไลท์ของเส้นทางนี้ คือ  
    -    ดอยอ่างขาง
    -    สถานีเกษตรโครงการหลวงอ่างขาง    
    -    บ้านนอแล     (เยี่ยมฐานปฎิบัติการบ้านนอแล ชายแดนไทย – พม่า)  
    -    ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว  
    -    ดอยหลวงเชียงดาว     (สูง 2,225 เมตรจากระดับน้ำทะเล  สูงเป็นอันดับที่  3  ของไทย)  
    -    ถ้ำเชียงดาว        
    -    วัดถ้ำผาปล่อง     (พิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)  
    -    พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนุสรณ์
    -    พระบรมธาตุแสนไห
    -    บ้านเปียงหลวง     (ด่านชายแดนไทย – พม่า)  
    -    วัดฟ้าอินทร์     (วัด 2 แผ่นดิน เจดีย์อยู่ฝั่งไทย โบสถ์อยู่ฝั่งพม่า)  
    -    ถ้ำโบราณ     (อายุประมาณ 5,000 ปี)
    -    ไร่ช้างขาว      
    -    บ้านอรุโณทัย     (เขตติดต่อกับพม่า)
    -    ป่าเกี๊ยะ หรือ แม่ตะมาน     (ชมวิวทะเลหมอก ยอดดอยเชียงดาว)  
    -    สถานีวิจัยเกษตรที่ราบสูงป่าเกี๊ยะดอยเชียงดาว  
    -    ห้วยน้ำรู หรือ สามหมื่น      
    -    วัดถ้ำตับเต่า      
    -    อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา      
    -    น้ำซาวรู      
    -    ถ้ำผีแมน  
    -    กาดเมืองผี     (คล้ายแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่)  
    -    ป่าพันปี สระมรกต
    -    กองบัญชาการกองทัพ 3 คณะชาติ ก๊กมินตั๋ง กองทัพ 93(ถ้ำง๊อบ)      
    -    หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา      
    -    ดอยผาแดง(ดอกทิวลิปดอยผาแดง)      
    -    ประตูหินโบราณ        

อ. ฝาง – แม่อาย – ท่าตอน  
    -    อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง      
    -    ดอยผาหลวงผ้าห่มปก     (สูง 2,285 เมตรจากระดับน้ำทะเล  สูงเป็นอันดับ  2  ของไทย)
    -    ถ้ำห้วยบอน      
    -    บ้านยาง     (พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง  พิพิธภัณฑ์มีชีวิต,   ชิมอาหารจีนยูนนาน)
    -    บ้านท่าตอน     (ล่องเรือไปตามแม่น้ำกก สามารถไปถึงเชียงรายได้ ระยะเวลาประมาณ 4      
         ชั่วโมง)
    -    สวนส้มธนาธร
    -    บ่อน้ำมันฝาง
    -    บ่อน้ำร้อนฝาง      
    -    วัดท่าตอน      
    -    น้ำตกตาดหมอก – ตาดเหมย    
    -    วัดแม่อายหลวง    

อ. สันทราย – ดอยสะเก็ด
    -    เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
    -    หนองบัวพระเจ้าหลวง      
    -    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อ. พร้าว
    -    น้ำพุเย็นเจ็ดสี  หรือ  น้ำตกบัวตอง,  
    -    วัดดอยแม่ปั๋ง     (พิพิธภัณฑ์หลวงปู่แหวน)
        
อ. สันกำแพง – แม่ออน  
        ถนนสายวัฒนธรรม มี
-     โรงงานผ้าไหม
-     โรงงานทำร่ม
-     โรงงานเฟอร์นิเจอร์
-     โรงงานทำเครื่องเขิน
-     โรงงานทำเครื่องเงิน  
-     บ้านบ่อสร้าง     (การสาธิตทำร่ม,  งานหัตถกรรมต่างๆ)
-     วัดบวกครกหลวง      
-     หมู่บ้านต้นเปา     (การสาธิตทำกระดาษสา)  
-     บ้านจ๊างนัก      
-     ป่าดง ปงไหว     (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์)  
-     วัดป่าตึง     (ที่ตั้งศพหลวงปู่หล้า  ตาทิพย์)
-     น้ำพุร้อนสันกำแพง        
-     ถ้ำเมืองออน
-     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
-     หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  บ้านแม่กำปอง     (โหนสลิงบนต้นไม้ในป่าลึก)
-     บ้านป่าเมี่ยง     (ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)  

อ. หางดง – สันป่าตอง – ดอยหล่อ
    -    วัดต้นเกว๋น              
    -    หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง      
    -    พิพิธภัณฑ์สุภา     (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเอกชน)
    -    วัดหางดง      
    -    บ้านถวาย     (เฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งบ้าน)
    -    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี     (สวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย)
    -    สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549      
    -    วัดพระธาตุดอยคำ      
    -    บ้าน  100  อัน  1000  อย่าง     (งานไม้แกะสลักหาชมได้ยาก)
    -    อุทยานแห่งชาติออบขาน      
    -    เวียงท่ากาน     (เมืองโบราณยุคหริภุญไชย)
    -    พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา  หรือ  ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่      
    -    วัดศรีนวรัฐ หรือ วัดหลวงทุ่งเสี้ยว  
    -    วัดป่าเจริญธรรม    
    -    กาดวัว     (ตลาดนัดค้าขายขนาดใหญ่)
    -    อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม      
    -    วัดหนองพันเงิน      
    -    พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ     (ที่เดียว และ ใหญ่ที่สุด)  
    -    วัดพระธาตุดอยน้อย

อ. สันป่าตอง – แม่วาง (สามารถไปดอยอินทนนท์ได้)
    -    ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง)      
    -    ล่องแพแม่วาง      
    -    ปางช้างแม่วาง      
    -    วัดหลวงขุนวิน    

อ. จอมทอง – ฮอด – แม่แจ่ม  
    -      อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
           ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ความสูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล เดิมชื่อ “ดอย
           หลวงอ่างกา” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ดอยอินทนนท์” ตามพระนามของ พระเจ้าอินทวิชยา -
           นนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ ประกาศแต่งตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติใน ปี พ.ศ. 2515 มีพื้นที่
           ประมาณ 301,500 ไร่ หรือ 482 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยป่าอันอุดมสมบรูณ์
           หลากหลายชนิด เป็นแหล่งรวมความหลากหลายของพันธุ์พืช และสัตว์ป่า ภายในอุทยานฯ
           มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย  
      
-     น้ำตกแม่ยะ     (น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทย)
-     น้ำตกแม่กลาง
-     ถ้ำบริจินดา
-     น้ำตกวชิรธาร    
-     บ้านแม่กลางหลวง     (ชิมกาแฟ,  การเลี้ยงกุ้งในนาข้าว,  นาขั้นบันได)    
-     โครงการหลวงบ้านขุนกลาง
-     น้ำตกสิริภูมิ
-     พระมหาธาตุแฝด พระมหาธาตุนภเมทนีดล  และ  พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  
-     เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลง(ป่าต้นน้ำอินทนนท์)  –  กิ่วแม่ปาน
-     จุดสูงสุดในประเทศไทย     (สูง  2,565  เมตรจากระดับน้ำทะเล,  กุหลาบพันปี,  แม่คะนิ้ง
      ในฤดูหนาว)
-     วัดพระธาตุศรีจอมทอง  พระธาตุประจำปีชวด     (ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ช่วงเทศกาลงานสง
      กรานต์)  
-     บ้านไร่ ไผ่งาม     (ผ้าฝ้ายทอมือ, พิพิธภัณฑ์ป้าแสงดาว ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งใช้บ้านไม้สัก
      หลังเก่าของเจ้าแก้วนวรัฐ)  
-     วัดโมคคัลลาน  
-     อุทยานแห่งชาติออบหลวง      
-     อ. แม่แจ่ม     (ผ้าซิ่นลายตีนจก)
-     วัดพระพุทธเอิ้น     (โบสถ์กลางน้ำ)  
-     วัดป่าแดด    
-     วัดกองกาน    
-     วัดกองแขก      
-     วัดยางหลวง    
-           
อ. ฮอด – ดอยเต่า
    -    สถานีทดลองปลูกพรรณไม้สวนสนบ่อแก้ว     (แปลงปลูกสนที่สวยงามเหมาะกับการแวะ
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก)
    -    ออบหลวง     (ภาพเขียนสีมนุษย์โบราณ,  ล่องแก่ง)
    -    ทะเลสาบดอยเต่า      
    -    วัดพระธาตุดอยเกิ้ง  
    -    วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

อ. อมก๋อย
    -    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยม่อนจอง    
    -    ช้างไถนา     (ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวกระเหรี่ยง  ช่วงเดือนพฤษภาคม  –  กรกฏาคม)

ไม่แน่นะ อาจจะมีซักที่นึงก็เป็นได้ ขนาดผมยังไปไม่ครบเลย ....