สวัสดี บุคคลทั่วไป

เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

  • 0 ตอบ
  • 16379 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 09:20:29 AM »
สำหรับเงื่อนไขการขอวีซ่าเชงเก้น มีอยู่ 2 แบบนะครับ ตรงนี้แหละมีผู้รู้หลายค่ายเถียงๆ กันอยู่ว่าแบบไหนกันแน่ที่ถูก

เงื่อนไขแรก : ถ้าการเดินทางท่องเที่ยวของเราไม่ได้มีการเน้นที่จะอยู่ประเทศไหน เป็นเวลานานๆ พูดง่ายๆ ก็คือ เราเดินทางไปเรื่อยๆ ประเทศละวันสองวัน แบบนี้เราก็ต้องดูครับว่า เส้นทางการเดินทางของเราจะเริ่มที่ประเทศไหนก่อน เราก็ไปขอวีซ่าที่ประเทศนั้น เช่น เส้นทางการเดินทางของเรา เริ่มที่ประเทศ เนเธอร์แลนด์ -> เบลเยี่ยม -> ฝรั่งเศส และ อื่น ลักษณะนี้ให้เราไปขอวีซ่าที่สถานฑูตเนเธอร์แลนด์เลยครับ

เงื่อนไขที่สอง : ถ้าเรา...เน้นว่าเราจะต้องอยู่ประเทศไหนนานที่สุด ในเส้นทางการเดินทางของเรา เราก็ควรจะไปขอวีซ่าที่ประเทศนั้นครับ

ถ้าเราสังเกตดูจากรายชื่อประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขของ เชงเก้นวีซ่า เราจะไม่เห็นชื่อประเทศ สวิสเซอร์แลนด์นะครับ สำหรับสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยเค้าจะมีเงื่อนไข อะไรแปลกๆ ออกมานิดนึง ครับ คือว่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะเป็นประเทศท่องเที่ยวในแถบยุโรปที่แจกวีซ่าได้ง่ายมากๆ เพราะว่าประเทศเค้าเป็นประเทศที่ไม่มีคนนิยมไปทำมาหากินหรือไปแอบอยู่กันมากนัก ส่วนใหญ่มีแต่แหล่งท่องเที่ยว และ ค่อนข้างเปิดโอกาสให้คนเข้าไปเที่ยวได้ตลอดเวลา

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย ( ขนาดขึ้นอยู่กับแต่ละสถานทูต )
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานการทำงาน โดยระบุถึงวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ลางานได้
6. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
7. ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
8. หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง กรณีสำเนาให้ถ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
9. เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
10.เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมี หนังสือยินยอมจากมารดา หรือเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
11.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
12.ผู้ใหญ่อายุเกิน 70 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์ และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)
13.ตั๋วเครื่องบิน, ใบจองโรงแรม
14.หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (กรณีเดินทางเพื่อธุรกิจ)
15.หลักฐานความสัมพันธ์ หากท่าน...ข้อมูลเพิ่มเติม ทางบริษัทต้องขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา
ที่...พำนัก และประเภทของวีซ่าที่ท่าน...ขอ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 03:28:05 PM โดย webdesign »