สวัสดี บุคคลทั่วไป

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4 5 ... 10
1
แถลงความเรื่อง ระงับการให้บริการ เวป CorruptionWatch.net

เนื่องจากมี การพูดคุย กันไป ในทางตรงกันข้าม กับความเป็นจริงจำนวน มาก ทำให้ ทางเรา ขอ ดำเนินการชี้แจง
เรื่องการระงับการให้บริการ กับ เวปไซต์ CorruptionWatch.net คือ สืบเนื่องจากเวปไซต์ นี้ได้
มาขอ ใช้บริการ ตั้งแต่ เดือน 9 ปี 2548 กับ ทาง Thaidreamhost.com แต่เหมือน เวปไซต์ ยังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
และขอใช้บริการด้วย package ต่ำสุดของทางเราคือ Basic1 พื้นทีเพียง 50mb และได้ Bandwidth เพียง 3Gb
ในราคาค่า hosting 750 บาทต่อปี หรือ 62.5 บาทต่อเดือน และค่า โดเมน 450 บาทต่อปี
ซึ่งในช่วงแรกๆ ก็ไม่มีการใช้ พื้นที่ และ Bandwidth เกินแต่อย่างไร
แต่ เวปไซต์ นี้ ได้มีการเปิดตัว อย่างเป็นทางการ คือวันที่ 9 มกราคม 2549
และ จำนวน คนเข้าก็ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก ไม่กี่ คนต่อวัน เป็น วันละ หลายพันคนต่อวัน
จน ใช้ พื้นที่ และ Bandwidth เกินทั้งสองอย่าง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นทางเรา ได้ทำการ แจ้งเตือน เรื่องการ ใช้ พื้นที่ และ Bandwidth เกินไปให้ทางลูกค้าทราบ
และ ได้ รับ โทรศัพท์ กลับจากทาง คนจัดทำเวปไซต์
ซึ่งก็ ขอให้ทางเรา ส่ง package ใหม่ที่เหมาะสมกับเวปลูกค้า ไปให้ ใน 13 มกราคม 2549 แต่ก็ ไม่ได้ รับการตอบกลับ จากทางลูกค้าแต่อย่างไร
โดย พื้นที่ และ Bandwidth ก็คง ใช้มากขึ้น เรื่อยๆ
จึงได้ ทำการ ส่ง อีเมล์ แจ้งเตือนไปอีก สามฉบับ ในวันที่ 19 , 23 , 25 มกราคม 2549 แต่ก็ยังคง เงียบไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าของเวปไซต์
และเวปไซต์นี้ ก็ มีแต่คนเข้าเยอะมากขึ้น อย่างมาก ทำให้ Load ของ Server ของทางเราค่อนข้างมีปัญหา ทำให้ ลูกค้าทีใช้บริการเครือ่งร่วมกันกับ เวป
Corruptionwatch.net เดือดร้อนกัน เกือบทุกเวป ดังนั้นทางเรา จึง ติดสินใจในการขอ ให้ ทางผุ้ใช้บริการ ย้ายเวปออก และหา hosting รายใหม่
ที่เหมาะสมกับ เวปไซต์ ของ ผู้ใช้บริการ โดยได้ ส่ง อีเมล์ไปในวันที 27 มกราคม 2549 แต่ ขอให้ ย้ายก่อน วันที 1 กุมภาพันธุ์ 2549
และทางเรา ได้ดำเนินการคืนเงินในส่วน ที่ลูกค้า ยังไม่ได้ใช้บริการ เป็นจำนวน เงิน 500 บาท โดยไม่ได้คิด เศษของเดือน หลังสุด
โดยทางลูกค้าได้ ส่ง sms แจ้ง หมายเลขบัญชี มา ที่มือถือ ทีมงาน ในวันที่ 27 มกราคม 2549
และทางเรา ได้ ทำการโอนเงินคืนให้ ผู้ใช้บริการแล้ว ในวันที่ 28 มกราคม 2549

แต่ เหตุที่ทำให้ต้องปิด เวปไซต์นี้ ก่อนเวลา ที่ได้ แจ้งไว้ นั้นเพราะ
ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2549 ได้มีข่าวเกันวกับ การปิดเวปไซต์ ไปลงใน เวป manager.co.th ใน กระทู้
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews…D=9490000012122
โดย ผู้จัดการออนไลน์   28 มกราคม 2549 04:16 น.

ซี่งทำให้ คนเข้ามา ในเวปไซต์ เป็นจำนวนมาก เกินกว่าที่ กำลังของ server เราจะรับได้
เพราะเราไม่ได้ เตรียมเครือ่ง server นี้ ไว้ให้บริการกับเวปขนาดใหญ่
เราเตรียมเครื่อง server นี้ ไว้ให้บริการกับเวปเล็กๆ Pakcage Basic เท่านั้น
เนื่องจากการใช้ ดาต้าเบส ที่หนักมาก เหมือนมีปัญหาที่การเขียน script โหลด ตัวเครื่อง
และเกิด อาการ Server หยุดให้บริการ ทำให้เกิดความเดือดร้อน กับ เวปไซต์ อื่นๆที่อยู่ในเครื่องเดียวกัน ทางเราจึงมีความจำเป็นต้อง หยุดการให้บริการ
เฉพาะส่วนของการเรียกดูเวปไซต์ โดยยังสามารถ เข้าไป download ข้อมูล ตัวเวป และ Database ออกมาได้ โดย เมล์ และfeature อื่นๆก็ยังสามารถทำงานปกติ

โดย ทางเราไม่ได้ รับการติดต่อ หรือ ขอร้อง หรือ บังคับ จาก หน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น เพราะการปิดเวปไซต์ ที่ มีอันตราย ทำให้ server หยุดทำงาน หรือ ใช้ พื้นที่ และ Bandwitch เกิน กว่าที่ได้ทำการสั่งซื้อไว้ ทางเราก็ จะระงับการให้บริการ เป็นไปตามกฎ ของบริษัท อยู่แล้ว จนกว่า ทางเวปไซต์ของลูกค้าจะทำการแก้ไข ลด ขนาดพื้นที่ หรือ ติดต่อกลับมาเพิ่อเพิมพื้นทีการให้บริการ และตกลงกับทางเราต่อไป และในการกระทำอย่างนี้ เราได้ ทำกับเวปลุกค้าท่านอื่นๆ เช่นกัน ที่ใช้ พื้นที่ และ Bandwidth เกิน

การชี้แจงครั้งนี้ ทางเราไม่มี จุดประสงค์เพื่อจะเข้าข้างฝ่ายนึงฝ่ายใด เพียงแต่มาแจ้งข้อเท็จจริง เพราะ คิดว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ จะเกิดผลเสียกับทางบริษํท และคิดว่า ทาง ผุ้ใช้บริการคงเกิดความเข้าใจผิดบางประการ จากการสื่อสารที่ผิดพลาด โดยทางเราไม่มีการ แยก ปฏิบัติ หรือ แยก ประเภทของลุกค้า ว่าจะเป็น เวปการเมือง เวป วาไรตี้ หรือ เวปอื่นๆ ทางเราก็จะปฏิบัติ เท่าเทียมกันครับ

ด้วยความเคารพ

ทีมงานเวปไซต์ : Thaidreamhost.com
2
(สูงสุด 200 บาท / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย)


หมายเหตุ : • ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต
16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ
(1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย)ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนวีซ่า (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งมียอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตอิออนวีซ่าผ่านแอปพลิเคชันซัมซุงเพย์ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61 (3 เดือน)
ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน ดังนี้
ยอดใช้จ่าย
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 50 บาท
(สูงสุด 200 บาท / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขายโดยรวมบัตรหลักและบัตรเสริม และคำนวณที่อัตราสูงสุด)
• ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
โดยการลงทะเบียนและการใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชันซัมซุงเพย์ ถือว่าผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตอิออนผ่านแอปพลิเคชันซัมซุงเพย์ทุกประการ โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ

3
Promotion ส่วนลดราคา / ลดสุดขอบสนาม 50% รับบอลโลก 2018
« กระทู้ล่าสุด โดย thaitourta เมื่อ มิถุนายน 18, 2018, 07:02:08 PM »
ลดสุดขอบสนาม 50% รับบอลโลก 2018!! ⚽️ กับโปร เชียร์ให้มันส์ พันให้ฟิน ที่ฟินกว่าเดิม กับเซ็ท Signature back ribs และ Mojito สุดซ่าส์ 2 แก้ว
💰 ในราคา 424 บาท จากปกติ 848 บาท
📆 ลงสนามพร้อมกันทุกสาขา 15 -30 มิ.ย.61
📣 Signature Back Ribs 🐷 #ซี่โครงหมูพันชีสสไตล์เกาหลี แบบ Full rack จุใจ (7-8 ชิ้น)
📣 #Mojito 2 แก้ว มูลค่า 158 บาท
ที่เลือกอร่อยได้หลากรสชาติ
🍉 Fresh watermelon mojito
💛 Tropical mango mojito
🍓 Strawberry sorbet mojito
#WorldCup2018 #ที่เจมส์ชีสทุกสาขา #JamesCheeseMember #JamesCheesseTH 🇰🇷 #JamesCheese #ซี่โครงหมูพันชีสสไตล์เกาหลี #TasteOfKorea
📍 #CentralWorld ชั้น 6 โซน Atrium โทร 02-089-2341  📱 061-172260
📍 #CentralRama3 ชั้น 5 โซน Plaza โทร 02-041-1250 📱 061-1722531
📍 #CentralPinklao ชั้น 5 โซนโรงภาพยนตร์ โทร 📱093-578-0881
สอบถามความสุขเพิ่มเติมได้ที่ 📱Line@JamesCheeseTH 👉🏻 https://line.me/R/ti/p/%40jamescheeseth
4
⚽ เกาหลีแข่งซูกิชิลด50%
เทศกาลเชียร์บอลโลกไปกับทีมชาติเกาหลี
🍽 เมื่อสั่งชุดบาร์บิคิวสไตล์เกาหลีลด50%ทันที ดังนี้
ร้านซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์ สาขาทั่วไป
• ชุดครอบครัวเกาหลีดีลักซ์ ราคาพิเศษ 285 บาท (จากปกติราคา 570 บาท)
• ชุดครอบครัวเกาหลีหมูหมัก ราคาพิเศษ 198 บาท (จากปกติราคา 395 บาท)
• ชุดแกรนด์เกาหลีซีฟู้ด ราคาพิเศษ 345 บาท (จากปกติราคา 690 บาท)
• ชุดแกรนด์เกาหลีรวมมิตร ราคาพิเศษ 360 บาท (จากปกติราคา 720 บาท)
ร้านซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์ เฉพาะสาขาเซ็นทรัลภูเก็ตและสาขาบลูพอร์ตหัวหิน
• ชุดครอบครัวเกาหลีดีลักซ์ ราคาพิเศษ 325 บาท (จากปกติราคา 650 บาท)
• ชุดครอบครัวเกาหลีหมูหมัก ราคาพิเศษ 225 บาท (จากปกติราคา 450 บาท)
• ชุดแกรนด์เกาหลีซีฟู้ด ราคาพิเศษ 395 บาท (จากปกติราคา 780 บาท)
• ชุดแกรนด์เกาหลีรวมมิตร ราคาพิเศษ 410 บาท (จากปกติราคา 820 บาท)
ระยะเวลา : เฉพาะวันที่ 18, 23 และ 27 มิถุนายน 2561 (3 วัน) เท่านั้น
สาขาที่ร่วมรายการ : ร้านซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์ ทุกสาขา

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :
• สงวนสิทธิ์เฉพาะรับประทานในร้านเท่านั้น
• ใช้ได้ที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill (BBQ)
• เมนูโปรโมชั่นนี้เป็นสินค้าราคาพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก
• เมนูอาหารราคาปกติอื่นๆในใบเสร็จเดียวกันสามารถใช้ส่วนลดได้ ยกตัวอย่างเช่น คูปอง Add line, คูปอง web site
• เมนูโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ส่วนลดบัตรสมาชิกได้ แต่รายการอาหารราคาปกติที่อยู่ในใบเสร็จเดียวกันสามารถใช้ส่วนลดได้ตามปกติ
และสามารถสะสมคะแนนหลังหักส่วนลดได้
• ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่นหรือเงินสดได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5
Tour Special Offers & Requests / Re: AVIS Voucher รถเช่า AVIS Voucher รถเช่า ราคาประหยัด
« กระทู้ล่าสุด โดย thaitourta เมื่อ มิถุนายน 18, 2018, 07:34:59 AM »
ติดตามได้ผ่าน fanpage

http://www.facebook.com/vouchercar
6
Promotion ส่วนลดราคา / GRAB รับส่วนลด 150 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย thaitourta เมื่อ มิถุนายน 16, 2018, 08:57:45 PM »
ชีวิตดีราวกับต้องมนต์แบบนี้ เพราะว่า GrabPay มีโปรดีๆ มาให้อีกแล้ว!

รับส่วนลด 150 บาท
ใส่รหัส: MAGICAL
เมื่อจ่ายค่าโดยสารด้วย GrabPay เท่านั้น #ใช้เงินสดก็อดนะจ๊ะ
ใช้ได้กับทุกบริการของ Grab ยกเว้น GrabFood
ไม่สามารถใช้กับการจองรถล่วงหน้าได้

สามารถใช้ส่วนลดได้ภายในเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 17.59 (วันนี้) - 07.59 (วันต่อมา) เท่านั้น

ส่วนลดมีจำนวนจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://grb.to/777th

และแน่นอนว่าเราจะยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ พรุ่งนี้กลับมาเจอกับอีกสองโปรแรงๆ จาก GrabPay ทางโซเชียลมีเดียของ Grab ได้ที่นี่ ใครไม่อยากพลาดโปรเด็ดก็รีบเค้าไปเซต Post Notifications ในไอจี พร้อมกับกด See First ในเฟซบุ๊กไว้ได้เลย

Get THB150 off / ride
Apply promo code: MAGICAL
When paying with GrabPay only.
Applicable with all types of services,
except GrabFood and advance booking.

This promo code can only be used during specific period: from 17.59 today - 07.59 next day.

Limited usages per day.

More detail click http://grb.to/777th

Stay tuned for more discount codes on Grab's social media channels. If you don't want to miss the next promo, don't forget to turn on Post Notifications on Instagram and select See First on Facebook!"

#GrabPay #GrabTH
7
เรื่องส่วนตัว เก็บไว้อ่านเอง / ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล
« กระทู้ล่าสุด โดย thaitourta เมื่อ มิถุนายน 13, 2018, 11:59:53 AM »
. โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ค่าเทอมแรกเข้า 63,000 บาท
เทอมต่อไป 40,000 บาท
เว็บไซต์ : www.kukai.ac.th

2. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ค่าเทอมแรกเข้า 33,457 บาท
เทอมต่อไป 23,500 บาท
เว็บไซต์ : www.shc.ac.th

3. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
ค่าเทอมแรกเข้า 21,500 บาท (รวมค่าปรับพื้นฐาน 3,000 บาท)
เทอมต่อไป 12,500 บาท
เว็บไซต์ : www.swm.ac.th

4. โรงเรียนแสงโสม
ค่าแรกเข้า 5,000 บาท + ค่าเทอม 41,900 บาท
เว็บไซต์ : www.sangsomschool.com

5. โรงเรียนอนุบาลชนานันท์
ค่าเรียนซัมเมอร์และค่าอุปกรณ์ 20,000 บาท + ค่าเทอม 52,000 บาท รวมเป็น 72,000 บาท
เว็บไซต์ : http://jananan.ac.th

6. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
ค่าเทอมแรกเข้า 33,600 บาท
เทอมต่อไปไม่เกิน 17,000 บาท
เว็บไซต์ : www.ptd.ac.th

7. โรงเรียนราชินีบน
ค่าแรกเข้า ค่าบำรุง 200,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6)
เทอมต่อไปประมาณ 19,000 บาท
เว็บไซต์ : www.rajinibon.ac.th

8. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
เทอมแรก 39,600 บาท
เทอมสอง 16,000 บาท
เว็บไซต์ : www.la-orutis.dusit.ac.th

9. โรงเรียนเพลินพัฒนา
ค่าแรกเข้า 65,000 บาท
ค่าเทอม 130,000 บาทต่อปี
** (ไม่รวมค่าเครื่องแบบ)

เว็บไซต์ : www.plearnpattana.ac.th

10. โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
ค่าใบสมัคร 200 บาท
ค่าเทอมแรกเข้า 42,000 บาท
เทอมต่อไป 25,000 บาท
เว็บไซต์ : www.scc.in.th

ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล

11. โรงเรียนรุ่งอรุณ
ค่าเทอมแรกเข้า 60,000 บาท
เทอมต่อไป 32,000 บาท (3 เทอม)
เว็บไซต์ : www.roong-aroon.ac.th

12. โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เพชรเกษม)
ค่าแรกเข้า 9,000 บาท
หลักสูตรแบบบูรณาการค่าเทอม 60,000 บาท
หลักสูตร English Program ค่าเทอม 90,000 บาท
เว็บไซต์ : www.denlaschool.com

13. โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (พระราม 5)
ค่าแรกเข้า 9,000 บาท มี 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรแบบบูรณาการ ค่าเทอม 63,000 บาท (หลังวันที่ 23 ก.พ. 2560 ปรับขึ้นค่าเทอมเป็น 66,000 บาท)
หลักสูตร English Program ค่าเทอม 98,000 บาท
หลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอมปีละ 240,000 บาท (3 เทอม)
เว็บไซต์ : www.denlaschool.com

14. โรงเรียนทิวไผ่งาม
ค่าเทอม (เทอมละ) 35,000 บาท
เว็บไซต์ : www.thewphaingarm.ac.th

15. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
หลักสูตร GGP

ค่าแรกเข้า ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ 12,000 บาท
ค่าเทอม 25,000 บาท (เทอมแรก)
เทอมต่อไป 21,600 บาท
หลักสูตร IEP

ค่าแรกเข้าประมาณ 31,800 บาท
ค่าเทอม 19,600 บาท (เทอมแรก)
เทอมต่อไป 16,200 บาท
เว็บไซต์ : www.as.ac.th

16. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ค่าแรกเข้ารวมค่าเทอม 47,000 บาท
เทอมต่อไปประมาณ 29,000 บาท
เว็บไซต์ : www.wattana.ac.th

17. โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ค่าเทอม แบบสามัญประมาณ 30,000 บาท
ค่าเทอม แบบ ILK ประมาณ 42,000 บาท
** (รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าเสื้อผ้าและรถรับส่ง)

เว็บไซต์ : www.patai.th.edu

18. โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย)
ค่าแรกเข้า 15,000 บาท
ค่าเทอม (เรทปี 2560) 54,600 บาท
เว็บไซต์ : www.jittamett.ac.th

19. โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา
ค่าแรกเข้า 7,900 บาท
ค่าเทอม (ทุกเทอม) 39,000 บาท
เว็บไซต์ : www.rojjirapa.ac.th

20. โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์
เตรียมอนุบาล

ค่าสมัคร 1,000 บาท ค่าเทอม เทอมละ 57,000 บาท
ค่าเครื่องแบบ เครื่องใช้ต่างๆ 6,500 บาท
ค่าเรียนเตรียมความพร้อม 13,000 บาท (ไม่บังคับ)
อนุบาล 1

ค่าสมัคร 1,000 บาท ค่าเทอม เทอมละ 56,000 บาท
ค่าเครื่องแบบ เครื่องใช้ต่างๆ 6,500 บาท
ค่าเรียนเตรียมความพร้อม 13,000 บาท (บังคับ)
เว็บไซต์ : www.thienprasitsart.com

——————-
8
Promotion ส่วนลดราคา / SCB ใจดี อิ่มก็ได้ ช้อปก็ดี แม่มานีจัดให้
« กระทู้ล่าสุด โดย thaitourta เมื่อ มิถุนายน 07, 2018, 06:13:17 PM »
📣📣 #SCB ใจดี อิ่มก็ได้ ช้อปก็ดี แม่มานีจัดให้❗️❗️❗️

สิ้นเดือนแบบนี้ แอดขอแวบมาแนะนำวิธีการใช้ชีวิตสุดชิคแบบ no cash 💸💸 เพียงแค่มีแอพ SCB Easy เท่านั้น เราก็อิ่มได้ทั้ง Floor ไม่ว่ากินเลยที่ฟู้ดคอร์ท ซื้อกลับบ้านอย่างเทคโฮม 🛒🛒🛒 หรือจะช้อปปิ้งคูลๆที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต & โฮม เฟรช มาร์ท หมดกังวลเรื่องการพกเงินสดได้เลยยย‼️

ใครยังไม่มี ควรรีบไปสมัครเลยจ่ะ เดี๋ยวจะพลาดความคุ้มนี้ #แอดขอเตือนนน 👌🏻🤩

📆 ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561
📍 กูร์เมต์ มาร์เก็ต / โฮม เฟรช มาร์ท / เทคโฮม (เฉพาะร้านที่ร่วมรายการ) / และ ฟู้ดคอร์ท ทุกสาขาในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ปจ้า
🔎 จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 150.- / วัน / บัญชี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center ☎️ 02-777-7567https://www.facebook.com/GourmetMarketThailand/photos/pcb.1905890536108292/1905894116107934/?type=3&theater


#gourmetmarket #foodhall #themallgroup #promotion #cashless
9
การทำ SEO นั้นยากขึ้นเลื่อยๆ ไม่เหมือนสมัยก่อน พวกที่ชอบทำ back hat SEO ก็ไม่สามารถทำให้อันดับได้ให้ลูกค้าได้ดีเหมือนสมัยก่อน ทำให้ปัจจุบันนักทำ SEO สายดำได้เปลี่ยนกลยุทธจากการทำ BLACK HAT SEO ไปเป็นการทำ "Negative SEO" แทน

วิธีต่อไปนี้จะช่วยอธิบายและเป็นแนวทางให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ Negative SEO คืออะไรและเราจะมีวิธีป้องกันเมื่อโดนคู่แข่งแกล้งทำ SPAM SEO ใส่เราได้อย่างไร ถ้าคุณเป็นนักการตลาดออนไลน์นี่จะเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอน

Negative SEO คืออะไร
Negative SEO หมายถึงการใช้เทคนิคการทำ black hat SEO สายดำแบบสมัยก่อนโดยการเพิ่ม link ไปยังเว็บไซต์ที่...ที่จะทำให้อันดับตก เพราะในเมื่อไม่สามารถทำอันดับได้สูงกว่าคู่แข่งก็ยังให้คู่แข่งอันดับร่วงซะเลย ซึ่งการทำ negative SEO ใส่คู่แข่งนั้นสามารถทำได้หลายวิธีดังต่อไปนี้

Hack เว็บของคุณ
สร้าง spam link เป็นพันๆ link ใส่เว็บไซต์ของคุณ
Copy เนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณแล้วเอาไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ หลายๆ เว็บ
ชี้ link ไปยังเว็บไซต์ของคุณโดยการใส่ keyword เช่น ยาปลุกเซ็ก, เล่นการพนันหรือด้วย keyword ที่ไม่ดีต่างๆ
Negative SEO นั้นทำอันตรายต่อเว็บของเราได้จริงหรือ
จริงและแน่นอน และเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ได้โดนคู่แข่งใช้วิธีนี้แกล้งมาแล้ว และ เว็บ www.seo.co.th เองก็ยังโดนเลย แล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรไม่ให้ถูกกระทำได้ฝ่ายเดียว

เมื่อมีคนแกล้งเค้ามักจะทิ้งหลักฐานไว้เสมอ เมื่อมีการ post ก็ย่อมมี IP address ไว้ว่าใครเป็นคนโพสถึงแม้จะใช้ bot post ก็ตาม เมื่อเรามีหลักฐานก็ไปแจ้งความดำเนินคดีได้ตาม พรบ คอมพิวเตอร์ใหม่ มีสิทธิติดคุกกันเลยทีนี้
ใช้ Google Webmaster Tools ให้เป็นประโยชน์ เพราะ Google มี Tool ให้เราใช้ดูได้ว่ามี link มาหาเราจากไหนบ้างที่เพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งถ้ามี link เข้ามาใหม่มากผิดสังเกตุก็เป็นไปได้ที่เราจะโดย negative SEO เข้าให้แล้ว
อัพเดทเว็บไซต์ให้ปลอดภัยจะไวรัสและ Malware อยู่เสมอ
ใช้ Disavow Links Tool ในการ block เป็นการบอก Google ว่า เว็บไซต์เหล่านั้นเราไม่ได้เป็นคนใส่เนื้อหาหรือใส่ link

https://www.seo.co.th/negative-seo.php
10
Promotion ส่วนลดราคา / โปร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง B-quick
« กระทู้ล่าสุด โดย thaitourta เมื่อ มิถุนายน 06, 2018, 02:35:23 PM »
🔥 โปร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง B-quick
📣 สำหรับรถ honda ตามในตาราง
📍 B quick ทุกสาขา
📅 ถึงแค่ 30 มิย นะจ๊ะ

หน้า: [1] 2 3 4 5 ... 10