สวัสดี บุคคลทั่วไป

แนะนำประเทศ สิงค์โปร์

  • 0 ตอบ
  • 8754 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

mr_a

แนะนำประเทศ สิงค์โปร์
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 11:41:09 AM »
แนะนำ การท่องเที่ยวสิงคโปร์
เตรียมตัวเดินทาง สู่ประเทศ สิงคโปร์
PASSPORT / หนังสือเดินทาง
สำหรับผู้ที่...เดินทางไป สิงคโปร์ Passport (หนังสือเดินทาง) จะต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่เดินทางกลับจริง)

ขึ้นตอนการขอ ต่ออายุ หนังสือเดินทาง
เอกสาร : บัตรประชาชน (พร้อมสำเนา 1 ชุด) ,หนังสือเดินทางเล่มเดิม, เงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือเดินทาง ประมาณ 1,000-1,500 บาท
ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ กองหนังสือเดินทาง กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (เวลา 08.30-15.30 น.)
ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
(สามารถรับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเองหรือขอให้ส่งหนังสือเดินทางโดยทาง ไปรษณีย์ โดยเสียค่าบริการเพิ่มเติม
หรือจะฝากให้ผู้อื่นมารับแทน (ต้องมีหนังสือมอบอำหนาจ)

ขั้นตอนการ ขอหนังสือเดินทาง
เอกสาร : บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20ปี : สูติบัตร หรือบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้ายของผู้เยาว์ และบิดามารดา / หลักฐานทางการทหาร (ชายที่อายุ 17 ปีขึ้นไป) / ทะเบียนสมรส บิดามารดา / บัตรประชาชนของบิดามารดาผู้เยาว์ต้องให้บิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามให้ความยินยอม

เอกสารเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) : ใบเปลี่ยนชื่อสกุล/ทะเบียนการรับรองบุตร/ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม/ทะเบียน หย่า/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา
ค่าธรรมเนียมประมาณ 1000-1500 บาท

ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
สามารถรับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเองหรือขอให้ส่งหนังสือเดินทางโดยทาง ไปรษณีย์ โดยเสียค่าบริการเพิ่มเติม
หรือจะฝากให้ผู้อื่นมารับแทน (ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)

สำนักงานของกองหนังสือเดินทาง
1. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพ โทร 02 9817171-80 ต่อ 2001-3     ดูแผนที่ .. คลิ๊ก
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาปิ่นเกล้า ชั้น 8 โทร 02 8848829-30      ดูแผนที่ .. คลิ๊ก
3. ศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซ่า บางนา ชั้น 5 โทร 02 7440893-4    ดูแผนที่ .. คลิ๊ก
** ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ทำหนังสือเดินทาง   .. Click

(กรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางสำนักงานกงศุล อีกครั้งเพื่อความแน่นอน)
** ข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง .. Click
VISA
เข้าประเทศ สิงคโปร์
สำหรับคนไทย การเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ หากไม่เกิน 30 วัน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นเรื่องขอทำวีซ่า Visa
หาก...อยู่เกิน 30 วัน สามารถขอวีซ่า Visa ได้ที่
สถานเอคอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ตึกรัจนาการ ชั่น 9 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 โทร. 02 2862111, 02 2861434 หรือ e-mail singemb@pacific.net.th (เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
สถานทูตไทยในสิงคโปร์ เลขที่ 370 ถนนออร์ชาร์ด สิงคโปร์ 238870 โทร (65) 6737-2644, 67372175-6
ระเบียบด้าน ศุลกากร
เงินตรา    สินค้าต้องเสียอากร    สินค้าไม่ต้องเสียอากร
ภาษีสินค้าและบริการ (GST)    การยกเว้นภาษี GST และอากร    สินค้าส่วนเกิน
สิ่งของต้องห้าม    ของต้องเสียภาษี ถูกควบคุม และของต้องห้าม    ของต้องห้ามตามระเบียบของสำนักงานตำรวจ สิงคโปร์
เงิน ตรา : ไม่มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถนำเข้ามาได้
สินค้า ไม่ต้องเสียอากร
• เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• เครื่องสำอาง
• กล้องถ่ายรูป นาฬิกาติดผนังและข้อมือ
• เครื่องเพชรพลอย โลหะมีค่า และรัตนชาติต่างๆ
• รองเท้า
• ศิลปะและงานฝีมือ
• ของเล่นเด็ก
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ ที่จำเป็นต้องใช้ Wheelchair เดินทาง
(Whellchair ส่วนตัวจะต้องโหลดลงเครื่อง ส่วนการใช้ภายในสนามบินจะมี Wheelchair ให้ยืม) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่...รับบริการ พิเศษ จากทางสนามบิน ที่ TAX 02 5353571 (มีค่าใช้จ่าย ที่สนามบินไทย 200 บาท ที่สนามบินสิงคโปร์ 40 SGD)
การเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์
โดยส่วนใหญ่ จะใช้การเดินทาง โดยเครื่องบิน (มีหลายสายการบินให้เลือกเดินทาง เช่น Jetstar Airways/ สายการบินไทย / สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์) สนามบินของประเทศสิงคโปร์ มีชื่อว่า สนามบิน ชางกี หรือ Changi international Airport
ปกติจะใช้เวลาเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง สนามบิน ชางกี สิงคโปร์ ประมาณ 2 ชั่วโมง
ภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์มีภูมิอากาศ แบบร้อนชื้นเส้นศูนย์สูตร ซึ่งสภาพอากาศของประเทศสิงคโปร์ ก็จะคล้ายคลึงกับสภาพอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทย กล่าวคือ อากาศจะร้อนและเปียกชื้นทั้งปี และจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นระหว่างอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคือ 31 องศาเซลเซียสและต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส

ประเทศสิงคโปร์มี 2 ฤดู
ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนตุลาคม
ฤดูฝน จะอยู่ในช่วง เดือนพฤศจิการยน - เดือนมกราคม
เวลา
สิงคโปร์ เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (ดังนั้น อย่าลืมปรับเวลาที่นาฬิกาของท่านเมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์)
อัตราแลกเปลี่ยน
สิงคโปร์ ใช้สกุลเงิน เหรียญ (ดอลล่าห์) สิงคโปร์ (SGD) อัตราแลกเปลี่ยนจะประมาณ 23-25 บาท ต่อ 1 ดอลล่าห์สิงคโปร์
(กรุณาตรวจเช็คอัตราแลกเปลี่ยนของ สิงคโปร์ ปัจจุบันจาก ลิงค์อัตราแลกเปลี่ยน ด้านล่าง)
ภาษา
สิงคโปร์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นอกจากนี้จะมีภาษาจีนกลาง และภาษามาเลย์
ระบบไฟฟ้า
สิงคโปร์ ใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลต์ เหมือนกับประเทศไทยแต่รูปแบบของ ปลั๊กไฟ จะไม่เหมือนของไทย คือจะเป็นแบบเต้าเสียบ 3 ขา (ของไทยจะใช้สองขา) ดังนั้นจึงต้องใช้ตัวแปลง (จาก 2 ขา เป็น 3 ขา) โดยปกติโรงแรมส่วนใหญ่จะมีปลั๊กสำหรับแปลงไว้ให้บริการ (ค่ามัดจำประมาณ 1 เหรียญสิงคโปร์ ได้เงินคืนเมื่อคืนของ)
ปลั๊กไฟ สิงคโปร์
โทรศัพท์
หากโทรศัพท์จากเมืองไทยไป สิงคโปร์ ต้องกดรหัสผู้ให้บริการ 001 หรือ 008 หรือ 009 ตามด้วยรหัสประเทศ 65 แล้วตามด้วยหมายเลขที่...โทร 8 หลัก แต่หากโทรภายในประเทศสิงคโปร์ก็สามารถ เบอร์โทรได้เลย โดยอัตราค่าโทรจะเป็น 0.10 (SGD) ต่อ 3 นาที
การเดิน ทาง
สิงคโปร์ สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะได้หลายรูปแบบ

รถประจำทาง
ให้บริการ 06.00-24.00 น. อัตราค่าโดยสารสำหรับรถประจำทางธรรมดาเริ่มต้นที่ 0.70-1.40 C ส่วนรถประจำทางปรับอากาศ 0.80-1.70 เหรียญสิงคโปร์ (ข้อ ควรระวังการจ่ายค่ารถประจำทางจะไม่มีการทอนเงินดังนั้นควรเตรียมให้ให้พอดี กับค่าโดยสารที่ต้องจ่าย)

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
ให้บริการ 05.30-24.00 น. อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 0.80-1.80 เหรียญ(สิงคโปร์)
สำหรับนักท่องเที่ยวไม่ควรซื้อตั๋วรถไฟแบบ EZLink ควรซื้อเป็นตั๋วเที่ยวดียว เพราะว่า ขาออกสามารถแลกคืนได้ ตอนซื้อตั๋วจะต้องไปซื้อที่ตู้บริการขายตั๋วอัตโนมัติในสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นเครื่องกดแบบช่วยตัวเอง ควรเลือกกดตั๋วแบบ Standard Ticket จากนั้นกด เลือกสถานที่(สถานี)ปลายทาง ที่เราจะไป เครื่องจะแสดงจำนวนเงินว่าเราต้องใส่ไปกี่เหรียญ จากนั้น เราก็หยอดเหรียญไป ตามนั้น ถ้าเกินเครื่องก็จะทอนเงินมาให้โดยอัตโนมัติ (เวลาซื้อตั๋วเที่ยวเดียวเครื่อง จะบวกค่าประกันบัตร 1 เหรียญ(สิงคโปร์) ดังนั้นเมื่อเราเดินทางถึง(สถานี)จุดหมาย ก็ นำไปคืนที่ตู้ แล้วกด refund โดยสอดบัตรเข้าไป แล้วรับเงินคืน อย่าลืมว่าต้องเป็น ภายในวันเดียวกันเท่านั้น)

รถแท๊กซี่มิเตอร์
ราคาจะขึ้นตามมิเตอร์ เริ่มต้นที่ประมาณ 2.40 เหรียญ(สิงคโปร์) และเพิ่ม 10 เซ็นต์ ต่อ 250 เมตร
** ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 % หากเป็นการใช้บริการระหว่าง เที่ยงคืน - 6.00 น.
** การใช้บริการจากสนามบิน Changi เพิ่มค่าบริการอีก 3 เหรียญ(สิงคโปร์) ยกเว้นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 17.00-24.00น. เพิ่มค่าบริการ 5 เหรียญ(สิงคโปร์)
** การเรืยกบริการทางโทรศัพท์ เพิ่มค่าบริการอีก 3.20 เหรียญ(สิงคโปร์) และหากเป็นการโทรจองล่วงหน้าเกิน ครึ่งชั่วโมง ต้องเพิ่มค่าบริการ 5.20 เหรียญสิงคโปร์
** มีการใช้ระบบ ERP (คิดค่าใช้ถนนโดยเครื่องอีเลคโทรนิกส์) จะต้องเสียเพิ่มอีก 30 เซ็นต์ - 2 เหรียญ(สิงคโปร์) ในกรณีที่รถวิ่งผ่านถนนที่มีการคิดเงิน
EZLink
นักท่องเที่ยวที่จะอยู่ในสิงคโปร์ นานๆ และจะต้องขึ้นทั้งรถ MRT รถประจำทาง รถแท็กซี่ สามารถซื้อตั๋ว EZLink ซึ่งเป็นตั๋วแบบหักมูลค่าที่ใช้ไปในแต่ละครั้ง EZLink สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง MRT รถประจำทาง Taxi สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง
บัตร EZLink ราคา 15 เหรียญ(สิงคโปร์) (มูลค่าที่ใช้ได้ 7 เหรียญสิงคโปร์ ค่ามัดจำบัตร 3 เหรียญสิงคโปร์ (ได้คืนเมื่อเลิกใช้) และเงินค่าบัตร 5 เหรียญ(สิงคโปร์) (ไม่ได้คืน)
การเติมเงินเพิ่มในบัตร EZLink ทำได้ที่ตู้ อัตโนมัติ และเพิ่มได้ครั้งละ 10 เหรียญ(สิงคโปร์)
วิธีการใช้ บัตร EZLink ก็ง่ายมาก แค่เอาบัตร EZLink ทาบไปบนเครื่องตัดบัตร ที่มีรูปบัตร EZLink เมื่อเครื่องตัดเงินเรียบร้อยจะมีสัญญาณแจ้งให้เราทราบ

แผนที่ ประเทศสิงคโปร์
แผนที่ สถานีรถไฟ MRT ประเทศสิงคโปร์
บริการรถเมล์ ประเทศสิงคโปร์
สภาพอากาศและอุณหภูมิ ประเทศสิงคโปร์
เวลา ประเทศสิงคโปร์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ของ ประเทศสิงคโปร์
singapore package home หน้าแรก    ์ แพคเกจทัวร์ สิงคโปร์ เต็มรูปแบบ แพคเกจทัวร์สิงคโปร์    แพคเกจ ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก สิงคโปร์ แพคเกจตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก    singapore package link แพคเกจที่พัก    โรงแรม สิงคโปร์ โรงแรม สิงคโปร์    โปรแกรม ท่องเที่ยว ประเทศสิงคโปร์ทัวร์ ทัวร์ สิงคโปร์    รถรับส่ง รถรับส่ง/รถเช่า
Contact Number 02 5916339, 02 9546970   Fax : 02 9547717 หรือ Email :
Office Hour : จันทร์-ศุกร์ (09.00-17.30) / เสาร์(เว้นเสาร์) (9.00-12.00)
Copyright (c) SingaporePackage.com 2005