สวัสดี บุคคลทั่วไป

วิธีติดตั้ง PHP หลายเวอร์ชั่นบน DirectAdmin

  • 4 ตอบ
  • 5401 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

วิธีติดตั้ง PHP หลายเวอร์ชั่นบน DirectAdmin
« เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 04:04:16 PM »
ธีติดตั้งเวอร์ชัน PHP หลายเวอร์ชันบน DirectAdmin

DirectAdmin มีการสนับสนุนสำหรับการใช้งานเวอร์ชัน PHP 2 เวอร์ชันควบคู่ไป ปัจจุบันใช้งานร่วมกันที่นิยมมากที่สุดคือ PHP 5.6 และ 7.2
ก่อนที่จะทำตามบทแนะนำนี้ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้งาน CustomBuild 2.0 อยู่ หากไม่เป็นเช่นนั้นโปรดตรวจสอบและอัปเดต คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีตรวจสอบ CustomBuild Versions / และ วิธีอัพเกรด CustomBuild 2.0

 

Step 1 เปิดไฟล์ options.conf :

cd /usr/local/directadmin/custombuild   // เปลี่ยนพารามิเตอร์
vi options.conf  // เปิดไฟล์ options.conf เพื่อแก้ไข
 

Step 2  แก้ไฟล์คอนฟิกของไฟล์ options.conf

php1_release=7.0
php1_mode=php-fpm
php2_release=5.6
php2_mode=php-fpm
 

Step 3 เริ่มทำการคอมไพล์ โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

./build php n
./build rewrite_confs
 

Step 4 ไปที่ส่วนของ PHP Version Selector โดยสามารถเลือกได้ 2 เวอร์ชั่นด้วยกัน

4.1 First PHP : php เวอร์ชั่นหลัก (ในที่นี้เลือก PHP7 )

4.2 Second PHP : php เวอร์ชั่นรอง (ในที่นี้เลือก PHP5.3 )

4.3 ขั้นตอนสุดท้าย กด " Save "


Re: วิธีติดตั้ง PHP หลายเวอร์ชั่นบน DirectAdmin
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 04:04:54 PM »
ขั้นตอนการ  Install PHP Version For DirectAdmin (Custom Build)

1. SSH เข้าที่ server direct admin ที่ใช้งาน

2. ไปที่ Path  Custom Build

cd /usr/local/directadmin/custombuild
 

3. ทำการ update Custom build ด้วยคำสั่ง

./build update
 

4. แก้ไข File: options.conf

nano -w options.conf
 

 โดยเลือกแก้ไขในส่วนของ  PHP Version ที่... Install เพิ่มไป โดยใส่เป็นตัวเลข Version ไว้ที่ php1 ตามรูปคือ 5.6 และ mode = suphp  (หากมี version ที่ใช้งานอยู่แล้ว ให้เปลี่ยนไปไว้ที่ php2 เพื่อให้ select php เพิ่มเติมได้ )

#PHP Settings
php1_release=5.6
php1_mode=suphp
php2_release=7.2
php2_mode=suphp
php3_release=no
php3_mode=php-fpm
php4_release=no
php4_mode=php-fpm
 

5. หลังจากแก้ไขแล้วให้รันคำสั่งเพื่อทำการ Build PHP Version ที่กำหนดไป

./build php n
 

6.หลังจากนั้นให้ทำการตรวจสอบโดยการรันคำสั่ง php -v  จะได้ Main PHP Version ที่ทำการ Build ไป หรือทำการตรวจสอบผ่าน DirectAdmin Control Panel

เมนู Domain Setup

mceclip2.png

Re: วิธีติดตั้ง PHP หลายเวอร์ชั่นบน DirectAdmin
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 04:05:14 PM »
Enabling Multiple PHP versions On DirectAdmin
It is convenient to have multiple PHPs in a server. DirectAdmin control panel has this feature available. With this, you can have legacy PHP versions to the latest stable versions. This will allow the server to support legacy software along with the latest software.

This can be achieved by using the CustomBuild tool which is the built-in tool which allows you to install, remove, and recompile programs from source. Since the installation requires the recompilation of the source code, it is advisable to take the backup of the server files. Make sure CustomBuild is updated to version 2.0.

 

1) Reconfiguring the CustomBuild 2.0 configuration

This can be done in two ways by directly accessing the configuration file of CustomBuild and editing the configuration file for the new configuration to take effect. The configuration file of CustomBuild is ‘options.conf’. The following commands will lead to the configuration file options.conf for editing the file.

#cd /usr/local/directadmin/custombuild

#vi options.conf

The alternate way of doing this is to use the command line method where specific scripts are used to change the configuration files. This method is safer as unnecessary errors in configuration syntax can be avoided. Run the following commands for changing the configuration file.

 

2) Choosing the PHP versions

#./build set php1_mode php-fpm

#./build set php2_mode php-fpm

#./build set php1_release 7.0

#./build set php2_release 5.6

These commands allow both PHP 7.0 and PHP 5.6 on the server and php-fpm. PHP-fpm must be selected while using Nginx and Apache reverse proxy. If you are not using the reverse proxy set up, php mode can be changed. If you need to verify these changes ,you can view it in the options.conf file.

Be sure to use PHP versions above 5.6. Older versions have reached end of life and are not maintained and updated.

 

3) Recompiling the updated configurations

Now we have changed the configuration and need to recompile the PHP. You need to rewrite the configurations for the new configurations to take effect. The following commands will do the same.

#./build php n

#./build rewrite_confs

Since this process can take time run these commands in screen. This prevents network failure from interrupting this process.

 

4) Configuring PHP versions for Websites

Now it’s time to select the PHP version for individual websites.

Re: วิธีติดตั้ง PHP หลายเวอร์ชั่นบน DirectAdmin
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 04:05:43 PM »
DirectAdmin is one of the several control panels that allow using multiple PHP versions. In that way, you can support website software on the same server that requires different PHP versions. 

In order to use DirectAdmin multi PHP function, you need to have a CustomBuild and in this tutorial, CustomBuild 2.0 version will be installed. CustomBuild 2.0 only supports php 5.3 and higher.

0. Preliminary requirements

DirectAdmin using CentOS 6 or CentOS 7

1. Connect to your server via SSH.

2. Install the required services using the command bellow:
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof db4-devel psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs

3. Update the CustomBuild version:

* Go to DirectAdmin folder:
cd /usr/local/directadmin
* Move the file here:
mv custombuild custombuild_1.x
* Install the file:
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
* Extract the file:
tar xvzf custombuild.tar.gz
* Go to CustomBuild folder:
cd custombuild
* Run CustomBuild:
./build
4. Change the CustomBuild configuration for it to allow several PHP versions. It can be done by changing the "options.conf" file or using SSH and command line. While you still are in the CustomBuild folder, change the required options:
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php1_release 7.0
./build set php2_release 5.6
The php-fpm mode change is required if you are using Nginx and Apache as a reverse proxy.

5. Open the "options.conf" file:
vi options.conf
Check if the lines are as seen bellow:

php1_release=7.0
php1_mode=php-fpm
php2_release=5.6
php2_mode=php-fpm

6. Recompile PHP (it will take a while):
./build php n
7. Update the configuration:
./build rewrite_confs
8. Now you will be able to change the PHP versions for each domain inside the DirectAdmin control panel. By default, all the websites on your control panel will be using the "php1_release" set PHP version. If you want to change the PHP version for the specific website, login into your DirectAdmin control panel, press on the "User Level" and select the domain. Then click on "Domain Setup" and on the bottom, you will see a possibility to select the wanted PHP version.


Re: วิธีติดตั้ง PHP หลายเวอร์ชั่นบน DirectAdmin
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 04:08:11 PM »
Using Multiple PHP Versions on DirectAdminใช้รุ่น PHP ได้หลายเวอร์ชั่นใน DirectAdmin

Step 1: การปรับเปลี่ยนการตั้งค่า CustomBuild
There are two ways to alter the CustomBuild configuration: directly modifying the options.conf file or using the command line. In this guide, we will be using the command line.

In order to set the two PHP versions 5.6 and 7.0, first navigate to the CustomBuild folder:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
Step 2: Setting the PHP versions
เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php1_release 7.0
./build set php2_release 5.6
Note: Using the above example, both PHP versions will be run in php-fpm mode. This is required if you are using an Nginx and Apache reverse proxy. If you are not using a reverse proxy, you can change the PHP mode if needed.

Using PHP versions older than 5.6 is strongly discouraged as they have all reached their end of life (EOL), thus and no longer updated or maintained. As such, it is recommended that you use PHP 7 whenever possible, and use 5.6 purely for being able to temporarily support legacy applications.

Open the options.conf file:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
vi options.conf
Verify the first few lines match or occur at least once throughout the file:

php1_release=7.0
php1_mode=php-fpm
php2_release=5.6
php2_mode=php-fpm
If not, please rerun the commands above.

Step 3: Recompiling PHP
Recompile PHP and rewrite the configurations:

./build php n
./build rewrite_confs
This can take a long time, please don't interrupt the process. It is perhaps best if you ran the commands in a screen session, and detach while the process is running in case your SSH session gets disconnected or interrupted.

Step 4: Setting the PHP versions
You are now able to select a PHP version per virtual host (website). All websites currently running on your DirectAdmin server will use the value set for php1_release. In order to alter the PHP version per website, navigate to the User Level, select the domain name, click "Domain Setup" under "Your Account", click the domain name and scroll down. As demonstrated in the screenshot below, you will now be able to choose a PHP version. Note that after changing the version, it can take up to 1 minute to process the changes. A scheduled restart of the web server is added to the DirectAdmin task queue.

ที่มา https://www.vultr.com/docs/using-multiple-php-versions-on-directadmin