สวัสดี บุคคลทั่วไป

แถลงความเรื่อง ระงับการให้บริการ เวป CorruptionWatch.net

  • 0 ตอบ
  • 624 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

แถลงความเรื่อง ระงับการให้บริการ เวป CorruptionWatch.net

เนื่องจากมี การพูดคุย กันไป ในทางตรงกันข้าม กับความเป็นจริงจำนวน มาก ทำให้ ทางเรา ขอ ดำเนินการชี้แจง
เรื่องการระงับการให้บริการ กับ เวปไซต์ CorruptionWatch.net คือ สืบเนื่องจากเวปไซต์ นี้ได้
มาขอ ใช้บริการ ตั้งแต่ เดือน 9 ปี 2548 กับ ทาง Thaidreamhost.com แต่เหมือน เวปไซต์ ยังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
และขอใช้บริการด้วย package ต่ำสุดของทางเราคือ Basic1 พื้นทีเพียง 50mb และได้ Bandwidth เพียง 3Gb
ในราคาค่า hosting 750 บาทต่อปี หรือ 62.5 บาทต่อเดือน และค่า โดเมน 450 บาทต่อปี
ซึ่งในช่วงแรกๆ ก็ไม่มีการใช้ พื้นที่ และ Bandwidth เกินแต่อย่างไร
แต่ เวปไซต์ นี้ ได้มีการเปิดตัว อย่างเป็นทางการ คือวันที่ 9 มกราคม 2549
และ จำนวน คนเข้าก็ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก ไม่กี่ คนต่อวัน เป็น วันละ หลายพันคนต่อวัน
จน ใช้ พื้นที่ และ Bandwidth เกินทั้งสองอย่าง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นทางเรา ได้ทำการ แจ้งเตือน เรื่องการ ใช้ พื้นที่ และ Bandwidth เกินไปให้ทางลูกค้าทราบ
และ ได้ รับ โทรศัพท์ กลับจากทาง คนจัดทำเวปไซต์
ซึ่งก็ ขอให้ทางเรา ส่ง package ใหม่ที่เหมาะสมกับเวปลูกค้า ไปให้ ใน 13 มกราคม 2549 แต่ก็ ไม่ได้ รับการตอบกลับ จากทางลูกค้าแต่อย่างไร
โดย พื้นที่ และ Bandwidth ก็คง ใช้มากขึ้น เรื่อยๆ
จึงได้ ทำการ ส่ง อีเมล์ แจ้งเตือนไปอีก สามฉบับ ในวันที่ 19 , 23 , 25 มกราคม 2549 แต่ก็ยังคง เงียบไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าของเวปไซต์
และเวปไซต์นี้ ก็ มีแต่คนเข้าเยอะมากขึ้น อย่างมาก ทำให้ Load ของ Server ของทางเราค่อนข้างมีปัญหา ทำให้ ลูกค้าทีใช้บริการเครือ่งร่วมกันกับ เวป
Corruptionwatch.net เดือดร้อนกัน เกือบทุกเวป ดังนั้นทางเรา จึง ติดสินใจในการขอ ให้ ทางผุ้ใช้บริการ ย้ายเวปออก และหา hosting รายใหม่
ที่เหมาะสมกับ เวปไซต์ ของ ผู้ใช้บริการ โดยได้ ส่ง อีเมล์ไปในวันที 27 มกราคม 2549 แต่ ขอให้ ย้ายก่อน วันที 1 กุมภาพันธุ์ 2549
และทางเรา ได้ดำเนินการคืนเงินในส่วน ที่ลูกค้า ยังไม่ได้ใช้บริการ เป็นจำนวน เงิน 500 บาท โดยไม่ได้คิด เศษของเดือน หลังสุด
โดยทางลูกค้าได้ ส่ง sms แจ้ง หมายเลขบัญชี มา ที่มือถือ ทีมงาน ในวันที่ 27 มกราคม 2549
และทางเรา ได้ ทำการโอนเงินคืนให้ ผู้ใช้บริการแล้ว ในวันที่ 28 มกราคม 2549

แต่ เหตุที่ทำให้ต้องปิด เวปไซต์นี้ ก่อนเวลา ที่ได้ แจ้งไว้ นั้นเพราะ
ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2549 ได้มีข่าวเกันวกับ การปิดเวปไซต์ ไปลงใน เวป manager.co.th ใน กระทู้
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews…D=9490000012122
โดย ผู้จัดการออนไลน์   28 มกราคม 2549 04:16 น.

ซี่งทำให้ คนเข้ามา ในเวปไซต์ เป็นจำนวนมาก เกินกว่าที่ กำลังของ server เราจะรับได้
เพราะเราไม่ได้ เตรียมเครือ่ง server นี้ ไว้ให้บริการกับเวปขนาดใหญ่
เราเตรียมเครื่อง server นี้ ไว้ให้บริการกับเวปเล็กๆ Pakcage Basic เท่านั้น
เนื่องจากการใช้ ดาต้าเบส ที่หนักมาก เหมือนมีปัญหาที่การเขียน script โหลด ตัวเครื่อง
และเกิด อาการ Server หยุดให้บริการ ทำให้เกิดความเดือดร้อน กับ เวปไซต์ อื่นๆที่อยู่ในเครื่องเดียวกัน ทางเราจึงมีความจำเป็นต้อง หยุดการให้บริการ
เฉพาะส่วนของการเรียกดูเวปไซต์ โดยยังสามารถ เข้าไป download ข้อมูล ตัวเวป และ Database ออกมาได้ โดย เมล์ และfeature อื่นๆก็ยังสามารถทำงานปกติ

โดย ทางเราไม่ได้ รับการติดต่อ หรือ ขอร้อง หรือ บังคับ จาก หน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น เพราะการปิดเวปไซต์ ที่ มีอันตราย ทำให้ server หยุดทำงาน หรือ ใช้ พื้นที่ และ Bandwitch เกิน กว่าที่ได้ทำการสั่งซื้อไว้ ทางเราก็ จะระงับการให้บริการ เป็นไปตามกฎ ของบริษัท อยู่แล้ว จนกว่า ทางเวปไซต์ของลูกค้าจะทำการแก้ไข ลด ขนาดพื้นที่ หรือ ติดต่อกลับมาเพิ่อเพิมพื้นทีการให้บริการ และตกลงกับทางเราต่อไป และในการกระทำอย่างนี้ เราได้ ทำกับเวปลุกค้าท่านอื่นๆ เช่นกัน ที่ใช้ พื้นที่ และ Bandwidth เกิน

การชี้แจงครั้งนี้ ทางเราไม่มี จุดประสงค์เพื่อจะเข้าข้างฝ่ายนึงฝ่ายใด เพียงแต่มาแจ้งข้อเท็จจริง เพราะ คิดว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ จะเกิดผลเสียกับทางบริษํท และคิดว่า ทาง ผุ้ใช้บริการคงเกิดความเข้าใจผิดบางประการ จากการสื่อสารที่ผิดพลาด โดยทางเราไม่มีการ แยก ปฏิบัติ หรือ แยก ประเภทของลุกค้า ว่าจะเป็น เวปการเมือง เวป วาไรตี้ หรือ เวปอื่นๆ ทางเราก็จะปฏิบัติ เท่าเทียมกันครับ

ด้วยความเคารพ

ทีมงานเวปไซต์ : Thaidreamhost.com