สวัสดี บุคคลทั่วไป

รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตอิออนวีซ่าผ่านแอปพลิเคชันซัม

  • 0 ตอบ
  • 743 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

(สูงสุด 200 บาท / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย)


หมายเหตุ : • ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต
16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ
(1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย)ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนวีซ่า (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งมียอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตอิออนวีซ่าผ่านแอปพลิเคชันซัมซุงเพย์ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61 (3 เดือน)
ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน ดังนี้
ยอดใช้จ่าย
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 50 บาท
(สูงสุด 200 บาท / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขายโดยรวมบัตรหลักและบัตรเสริม และคำนวณที่อัตราสูงสุด)
• ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
โดยการลงทะเบียนและการใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชันซัมซุงเพย์ ถือว่าผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตอิออนผ่านแอปพลิเคชันซัมซุงเพย์ทุกประการ โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ