สวัสดี บุคคลทั่วไป

3G ยังอีกไกล สภาฯ ควํ่า ร่างพรบ.กสทช

  • 0 ตอบ
  • 2454 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

mr_a

3G ยังอีกไกล สภาฯ ควํ่า ร่างพรบ.กสทช
« เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 03:46:05 PM »
http://news.mthai.com/politics-news/88905.html

สภามีมติ 296 เสียงต่อ 0 ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายกสทช.ที่วุฒิสภาแก้ แนะตั้งกมธ.ร่วม 22 คน ไม่กำหนดเวลา

29 กย. รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติ 296 เสียงต่อ 0 ไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม (กสทช.)พ.ศ.ที่วุฒิสภาได้ดำเนินการแก้ไขจำนวน 23 มาตรา

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภา(สภาผู้แทน ราษฎรและวุฒิสภา)เพื่อพิจารณาแก้ไขร่วมกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา 147 (3) จำนวน 22 คน ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา

ส่วนสาระสำคัญในถ้อยคำของร่างพ.ร.บ.กสทช.ที่วุฒิสภาดำเนินการแก้ไขมีด้วยกันถึง 23 มาตรานั้นมีการครอบคลุม 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.องค์ ประกอบ กสทช. วุฒิสภากำหนดให้ 15 คน จากร่างเดิม 11 คน โดยให้สถาบันการศึกษาของรัฐ และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในด้านความมั่นคงและด้านการบริหารราชการ เป็นหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอรายชื่อกรรมการ กสทช. โดยให้สำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานธุรการในการดำเนินการสรรหา กสทช. จากเดิมที่สภากำหนดให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานธุรการ

2.คุณสมบัติ ของ กสทช. วุฒิสภาแก้ไขให้บุคคลที่จะมาทำหน้าที่ กสทช. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ เดิมสภากำหนดให้มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปี นอกจากนี้วุฒิสภากำหนดให้บุคคลที่อยู่ระหว่างการห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการ เมืองเข้ามาเป็น กสทช. ทั้งนี้ กสทช. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี เพียงวาระเดียว โดยวุฒิสภาแก้ไขการพ้นจากตำแหน่งนอกเหนือไปจากการพ้นไปตามวาระเอาไว้ว่า เมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตรงกันข้ามกับสภาที่กำหนดเอาไว้ที่อายุ 65 ปีบริบูรณ์

3.การ จัดทำแผนแม่บท วุฒิสภาแก้ไขให้การจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่นั้น กสทช.ต้องมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทไม่น้อยกว่า 30 วัน และกำหนดรายละเอียดเพื่อใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐต้องเป็นไปอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ขณะที่ในส่วนของสภาไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแม่บท รวมไปถึงไม่ได้กำหนดเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ

4.การ นำส่งรายได้ให้ กสทช.ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภาบัญญัติให้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศบังคับใช้ ให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการนำส่งรายได้จากผล ประกอบการในส่วนที่ได้รับจากการให้อนุญาตที่รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐไม่ว่าจะ ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนมาให้ กสทช. โดย