สวัสดี บุคคลทั่วไป

Thailand Human D.N.A.

  • 0 ตอบ
  • 2342 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Thailand Human D.N.A.
« เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 03:47:14 PM »
เวลา  10.00 - 2.00 น.
Plenary Hall

 

 

Human D.N.A.
คืองานมหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 3.9G ที่จัดในรูปแบบของนิทรรศการแบบงาน Expo ที่มีการรวบรวมเอาเหล่าผู้เกี่ยวข้องในวงการทั้งโอเปอเรเตอร์ และผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ นำเอาสุดยอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 3.9G มาจัดแสดง ภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ซึ่งเป็นสถานที่ของการจัดงานในครั้งนี้


 
วัตถุประสงค์การจัดการ
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และคุณประโยชน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 (3.9G) ให้เป็นที่เข้าใจและรับรู้ในวงกว้าง
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานและองค์กรต่างๆ นำความรู้และคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3(3.9G) ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการติดต่อธุรกิจ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 (3.9G) มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และบริการให้มากยิ่งขึ้น

 

แนวความคิด
3.9G Thailand Human D.N.A. เพื่อมุ่งเน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 (3.9G) ที่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ซึ่งช่วยเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือน "โครงข่ายวิถีชีวิต" ของคนไทยทุกคนที่อยู่ในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เดียวกัน โดยจะมี D.N.A. เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับการดำเนินชีวิตในทุกมิติของคนในสังคม

 

กิจกรรมภายในงาน

เป็นการนำเสนอที่มุ่งเน้นการจำลอง และยกตัวอย่างการใช้ชีวิตในทุกเรื่องรอบตัวแบบ 360 องศา โดยในแต่ละส่วนจะมีการสื่อสารสองทางกับผู้เข้าร่วมงานได้โดยตรงเปรียบเสมือนการจำลองสังคมเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

 

- 3.9G THAILAND HUMAN D.N.A. กิจกรรมหลักที่จัดทำขึ้นในรูปแบบ 360 องศา INTERACTIVE EXHIBITION เพื่ออธิบายและสาธิตประโยชน์ของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น โดยจัดทำเป็นหนังสั้นความยาว 5-7 นาที จัดการฉายเป็นรอบกิจกรรมในแต่ละวัน ตั้งแต่ 10.00 น. - 21.00 น. แต่ละรอบมีผู้เข้าชมได้รอบละประมาณ 350 ท่าน

 

-3.9G HUMAN DEVICES เน้นการนำเสนออุปกรณ์เครื่องมือที่รองรับเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 ซึ่งจัดแสดงโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่ร่วมมือกันนำกลุ่มเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์และบริการใหม่ล่าสุดทุกประเภท อาทิ โทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุด การเปิดตัว Smart Phone รุ่นต่างๆ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ต่างๆ โดยเน้นการจัดแสดง และสาธิตประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ทำให้คนไทยได้คุ้นเคยและใกล้ชิดมากขึ้น

 

-HUMAN NETWORK นำเสนอเครือข่ายให้บริการของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 ที่รวบรวมผู้ประกอบการ ในระบบเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งหมด มานำเสนอถึงเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 โดยเน้นเป็นการจัดแสดง และสาธิตระบบล่าสุด.

 

-HUMAN APPLICATIONS เป็นส่วนกิจกรรมของ Application และ Multimedia ต่างๆ ทีเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในประเทศได้มีโอกาสนำ Application ล่าสุดมาสาธิต และได้ทดลองใช้

 

-FORUM & SHOWCASE กิจกรรมที่นำแสดงถึงรูปแบบจำลองของอุปกรณ์, เครื่องมือ, ต้นแบบในอนาคต ที่จะมีการพัฒนาต่อยอดไปถึง รวมทั้งอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เปิดวางขายในท้องตลาด นำมาแสดงโชว์ให้ดูก่อนภายในงาน และยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทองค์กรชั้นนำ ในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคที่ 3 (3.9G)