สวัสดี บุคคลทั่วไป

ที่พัก โรงแรม - รีสอร์ท : จังหวัดอุบลราชธานี

  • 1 ตอบ
  • 6413 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

mr_a

เวบโรงแรมจังหวัดอุบลราชธานี
• โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท
http://www.ubonburihotel.com
• โรงแรมศรีอิสาณ
http://www.sriisanhotel.com
• โรงแรมลายทอง
http://www.laithonghotel.net
• บ้านไม้งามบูติก รีสอร์ท
http://www.banmaingam.com
• โรงแรมเนวาด้าแกรนด์
http://www.nevadagrandhotel.com
• ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท
http://www.tohsang.com
• บ้านสวนริมน้ำรีสอร์ท
http://www.baansuan.th.gs
• บ้านริมโขง รีสอร์ท
http://www.banrimkhongresort.com
• แก่งสะพือริเวอร์ไซด์โฮเตล
http://www.kaengsaphuehotel.com

• อำเภอเมือง
กรุงทอง ๑๕๒ ถ.ศรีณรงค์ โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๒๐๐, ๐ ๔๕๒๔ ๑๖๐๙, ๐ ๔๕๒๔ ๒๓๐๘ จำนวน ๑๑๖ ห้อง ราคา ๒๘๐-๘๐๐ บาท
ฉัตรสุรีย์แมนชั่น ๗๐ ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๔๕๒๐ ๙๒๑๑-๓ โทรสาร ๐ ๔๕๒๐ ๙๒๑๔ จำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
โตเกียว ๓๖๐ ถ.อุปราช โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๗๓๙, ๐ ๔๕๒๔ ๑๒๖๒, ๐ ๔๕๒๖ ๓๑๔๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๑๒๖๒ จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๔๕๐-๘๐๐ บาท
ทอแสง ๒๕๑ ถ.พโลชัย โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๕๓๑-๙, ๐ ๔๕๒๔ ๑๙๒๕ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๔๘๑๔ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๙๕๐-๒,๔๗๕ บาท
นิวนครหลวง ๖๘ ถ.ยุทธภัณฑ์ โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๗๖๘-๙, ๐ ๔๕๒๕ ๔๖๑๕ โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๒๐ จำนวน ๕๔ ห้อง ราคา ๑๖๐-๒๗๐ บาท
เนวาด้า แกรนด์ ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๒๘ ๐๙๙๙, ๐ ๖๘๗๗ ๓๓๓๒ โทรสาร๐ ๔๕๒๘ ๓๔๒๔ จำนวน ๑๓๘ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท
เนวาด้า อินน์ ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๓๓๕๑-๘ จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๕๕๐-๘๐๐ บาท
บดินทร์ ๓๒ ถ.พโลชัย โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๐๕๐๐, ๐ ๔๕๒๔ ๓๐๐๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๔๐๓๘ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๓๘๐-๔๕๐ บาท
ปทุมรัตน์ ๓๓๗ ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๕๐๑-๑๑ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๒๓๑๑ จำนวน ๑๗๗ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ บาท
พีวี ทาวเวอร์ ถ.สุรศักดิ์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๔๗๐๓-๔ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๒๒๐-๕๐๐ บาท
มอนทาน่า ๑๗๙/๑-๔ ถ.อุปราช โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๑๗๔๘-๔๙ โทรสาร ๐ ๔๕๒๖ ๑๗๕๐ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท
ราชา ๑๙ ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๒๙๓, ๐ ๔๕๒๕ ๔๑๕๕ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๒๘๐-๔๐๐ บาท
ราชธานี ๒๙๗ ถ.เขื่อนธานี โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๔๓๘๘-๙๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๓๕๖๑ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๓๓๐-๘๕๐ บาท
เรืองรังษี แมนชั่น ปาร์ค ถ.ราชธานี โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๔๗๔๖ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
ลายทอง ๕๐ ถ.พิชิตรังสรรค์ โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๔๒๗๑ โทรสาร ๐ ๔๕๒๖ ๔๒๗๐ จำนวน ๑๒๔ ห้อง ราคา ๙๙๐-๑,๓๐๐ บาท
ศรีกมล ๒๖ ถ.อุบลศักดิ์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๓๗๙๓, ๐ ๔๕๒๔ ๑๑๓๖, ๐ ๔๕๒๔ ๓๗๙๒ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท
ศรีอีสาน ๑ ถ.ราชบุตร โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๒๐๔, ๐ ๔๕๒๖ ๑๐๑๑ โทรสาร ๐ ๔๕๒๖ ๑๐๑๕ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๒๐๐ บาท
ศรีอีสาน ๒ ถ.ราชบุตร โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๕๗๗, ๐ ๔๕๒๖ ๑๐๑๑ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๒๐๐ บาท
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๐๑๑๕-๒๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๖ ๒๙๐๓ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๒๕๐ บาท
สุริยาตร์ ๓๐๒ ถ.สุริยาตร์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๑๔๔ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
อุบลโฮเต็ล (๙ ชั้น) ๒ ถ.อุบลกิจ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๐๔๕-๗, ๐ ๔๕๒๖ ๒๖๘๘-๙ จำนวน ๑๒๕ ห้อง ราคา ๒๘๐-๗๐๐ บาท

• อำเภอวารินชำราบ
เจริญสุข โทร. ๐ ๔๕๓๒ ๑๖๙๔ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
อุบลบุรี รีสอร์ท ๑ ถ.ศรีมงคล โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๖๗๗๗ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐- ๑,๗๐๐ บาท

• อำเภอโขงเจียม
โขงเจียม มารีน่า รีสอร์ท ๗๗ ม. ๑ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๐๑๑โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๔๕ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ทอแสง-โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ๖๘ ม. ๗ บ้านห้วยหมากใต้ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๗๔-๖, ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๗๘ โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๖๒ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๙,๕๐๐ บาท
บ้านริมโขง รีสอร์ท ๓๗ ถ.แกล้วประดิษฐ์ ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๐๑ จำนวน ๖ หลัง ราคา ๑,๐๐๐ บาท
บ้านเคียงน้ำ ๘๒/๑ ม. ๑ ต.โขงเจียม ถ.แกล้วประดิษฐ์ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๓๗๔ โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๑๓๗๕ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
มงคล เกสต์เฮ้าส์ ๕๙๕ ถ.แกล้วประดิษฐ์ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๓๕๒, ๐ ๑๗๑๘ ๓๑๘๒, ๐ ๑๙๖๗ ๘๕๗๘ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท
อารยา รีสอร์ท ถ.ภู่กำชัย โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๙๑ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ มีบ้านพัก ๔ หลัง ราคา ๑,๗๐๐-๓,๐๐๐ บาท เต็นท์ ๓ คน ๒๕๐ บาท ๖ คน ๕๐๐ บาท โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตู้ ปณ.๖ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๒๐ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๙๘๐๒ โทรสาร ๐ ๔๕๔๔ ๒๐๐๒
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีบ้านพัก ๕ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๐๐๐ บาท และสถานที่กางเต็นท์ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตู้ปณ.๕ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๒๐ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๙๗๘๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๖๓๓๓
แอปเปิ้ล เกสต์เฮ้าส์ ๒๖๗ ถ.แกล้วประดิษฐ์ ตรงข้ามไปรษณีย์อำเภอโขงเจียม โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๖๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท

• อำเภอพิบูลมังสาหาร
พิบูลกิจ ๑ โทร. ๐ ๔๕๔๔ ๑๒๐๑, ๐ ๔๕๒๐ ๔๘๗๒ โทรสาร ๐ ๔๕๔๔ ๑๐๔๑ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๘๐ บาท
สนามชัยเกสท์เฮาส์ โทร. ๐ ๔๕๔๔ ๑๒๘๙ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

• อำเภอบุณฑริก
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย มีบ้านพัก ๔ หลัง ราคา ๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐
ส่วนเต็นท์และอุปกรณ์ต่าง ๆ นักท่องเที่ยวต้องเตรียมไปเอง หรือ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย บ้านแก้งเรือง
ม. ๓ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๘๐

• อำเภอเดชอุดม
ธัชสุดา รีสอร์ท โทร. ๐ ๔๕๓๖ ๑๔๙๑ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท

 ร้านอาหาร : จังหวัดอุบลราชธานี (รหัสทางไกล 045)
• อำเภอเมือง
กอล์ฟเฟอร์ เฮาส์ ๔๕๗-๔๕๙ ถ.พิชิตรังสรรค์ โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๑๑๙๖
กุ้ยหลิน ในโรงแรมทอแสง ถ.พโลชัย โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๕๓๑-๙
ขนมนมเนย ถ.อุปลีสาน โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๓๑๘๓
ขายดี ๓๖๐ ถ.สรรพสิทธิ์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๒๐๑๗, ๐ ๔๕๒๕ ๔๓๕๐-๑
ข้าวต้มสันติ ๙-๑๓ ถ.ชวาลานอก โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๒๕๓๓
ครัวอิ่มเอม ๒๙ ถ.ผาแดง โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๓๐๒๕
คุณเต่ ถ.นครบาล หลังโรงเรียนอนุบาลอุบล โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๗๘
เจียวกี่ ถ.เขื่อนธานี ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๐๑๗, ๐ ๔๕๒๕ ๖๒๔๒
แชมป์ ๑๖๘ ถ.เทพโยธี โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๓๔๗
ทวีผล (ขาหมูมีชื่อ) ๔๗๘/๑-๒ ถ.พรหมราช โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๐๐๐-๓
ปลาทอง ๑๔๒/๑-๔ ถ.เขื่อนธานี โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๒๓๙๔
เพลิน ในโรงแรมปทุมรัตน์ ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๕๐๑ ต่อ ๓๐๐
โพนยางคำ ถ.ชยางกูร ซอยโรงเรียนเทคโนโลยีบ้านดอนกลาง โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๒๕๖๑
ราชธานี ๒๙๗ ถ.เขื่อนธานี โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๓๕๘๔
ลาบเป็ดบ้านเฮา ถ.แจ้งสนิท โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๔๒๑๔
เลี่ยงฮวดเฮง ๑ ๒๖๐ ถ.เขื่อนธานี โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๒๗๙
เลี่ยงฮวดเฮง ๒ ๒๕๕/๑ ถ.ศรีณรงค์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๐๖๓
สาคร ถ.ผาแดง โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๑๐๑
สามชัยกาแฟ ๕๖-๕๘ ถ.ผาแดง (หน้าศาลจังหวัดอุบลฯ) โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๐๒๔๑
หงษ์ฟ้า ๔๔๘ ถ.เทพโยธี โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๓๕๔๖
หมื่นทิพย์ ๙๑ ถ.พิชิตรังสรรค์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๔๘๘
อินโดจีน (อาหารเวียดนาม) ถ.สรรพสิทธิ์ ข้างวัดแจ้ง โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๕๘๕
เอส.พี.เฮาส์ ถ.ราชบุตร โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๒๗๘, ๐ ๔๕๒๖ ๑๑๒๑

• อำเภอพิบูลมังสาหาร
วันทนีย์โภชนา ๖๕/๑-๓ ถ.พิบูล เขตเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร

• อำเภอโขงเจียม
แม่น้ำสองสี ๓๔๖ ม.๑ ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๐๗๐
เรือนแพอาหารน้ำปูน ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๓๕ โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๑๑
อารยา ถ.ริมโขง อำเภอโขงเจียม โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๐๑๕, ๐ ๙๖๒๔ ๔๐๐๔

• อำเภอวารินชำราบ
กกขาม ๑ ม.๔ ถ.สายเลี่ยงเมือง โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๘๒๑๔
เขื่อนสิรินธร ๓๐ ม.๑๑ ต.นิคมลำโดมน้อย เขื่อนสิรินธร โทร. ๐ ๔๕๓๖ ๖๐๘๕

*

mr_a

Re: ที่พัก โรงแรม - รีสอร์ท : จังหวัดอุบลราชธานี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 02:50:41 PM »
ชื่อโรงแรม   ที่อยู่โรงแรมที่พัก    เว็บไซต์
อำเภอเมือง
ฉัตรสุรีย์แมนชั่น   ๗๐ ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๔๕๒๐ ๙๒๑๑-๓ โทรสาร ๐ ๔๕๒๐ ๙๒๑๔ จำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท   ฉัตรสุรีย์แมนชั่น
โตเกียว   ๓๖๐ ถ.อุปราช โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๗๓๙, ๐ ๔๕๒๔ ๑๒๖๒, ๐ ๔๕๒๖ ๓๑๔๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๑๒๖๒ จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๔๕๐-๘๐๐ บาท   โตเกียว
ทอแสง   ๒๕๑ ถ.พโลชัย โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๕๓๑-๙, ๐ ๔๕๒๔ ๑๙๒๕ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๔๘๑๔ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๙๕๐-๒,๔๗๕ บาท   ทอแสง
นิวนครหลวง   ๖๘ ถ.ยุทธภัณฑ์ โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๗๖๘-๙, ๐ ๔๕๒๕ ๔๖๑๕ โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๒๐ จำนวน ๕๔ ห้อง ราคา ๑๖๐-๒๗๐ บาท   นิวนครหลวง
เนวาด้า แกรนด์   ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๒๘ ๐๙๙๙, ๐ ๖๘๗๗ ๓๓๓๒ โทรสาร๐ ๔๕๒๘ ๓๔๒๔ จำนวน ๑๓๘ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท   เนวาด้า แกรนด์
เนวาด้า อินน์   ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๓๓๕๑-๘ จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๕๕๐-๘๐๐ บาท   เนวาด้า อินน์
บดินทร์   ๓๒ ถ.พโลชัย โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๐๕๐๐, ๐ ๔๕๒๔ ๓๐๐๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๔๐๓๘ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๓๘๐-๔๕๐ บาท   บดินทร์
ปทุมรัตน์   ๓๓๗ ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๕๐๑-๑๑ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๒๓๑๑ จำนวน ๑๗๗ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ บาท   ปทุมรัตน์
พีวี ทาวเวอร์   ถ.สุรศักดิ์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๔๗๐๓-๔ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๒๒๐-๕๐๐ บาท   พีวี ทาวเวอร์
มอนทาน่า   ๑๗๙/๑-๔ ถ.อุปราช โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๑๗๔๘-๔๙ โทรสาร ๐ ๔๕๒๖ ๑๗๕๐ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท   มอนทาน่า
ราชา   ๑๙ ถ.ชยางกูร โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๒๙๓, ๐ ๔๕๒๕ ๔๑๕๕ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๒๘๐-๔๐๐ บาท   ราชา
ราชธานี   ๒๙๗ ถ.เขื่อนธานี โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๔๓๘๘-๙๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๓๕๖๑ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๓๓๐-๘๕๐ บาท   ราชธานี
เรืองรังษี แมนชั่น ปาร์ค   ถ.ราชธานี โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๔๗๔๖ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท   เรืองรังษี แมนชั่น ปาร์ค
ลายทอง   ๕๐ ถ.พิชิตรังสรรค์ โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๔๒๗๑ โทรสาร ๐ ๔๕๒๖ ๔๒๗๐ จำนวน ๑๒๔ ห้อง ราคา ๙๙๐-๑,๓๐๐ บาท   ลายทอง
ศรีกมล   ๒๖ ถ.อุบลศักดิ์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๓๗๙๓, ๐ ๔๕๒๔ ๑๑๓๖, ๐ ๔๕๒๔ ๓๗๙๒ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท   ศรีกมล
ศรีอีสาน   ถ.ราชบุตร โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๒๐๔, ๐ ๔๕๒๖ ๑๐๑๑ โทรสาร ๐ ๔๕๒๖ ๑๐๑๕ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๒๐๐ บาท   ศรีอีสาน
ศรีอีสาน ๒   ถ.ราชบุตร โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๕๗๗, ๐ ๔๕๒๖ ๑๐๑๑ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๒๐๐ บาท   ศรีอีสาน ๒
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๐๑๑๕-๒๐ โทรสาร ๐ ๔๕๒๖ ๒๙๐๓ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๒๕๐ บาท   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
สุริยาตร์   ๓๐๒ ถ.สุริยาตร์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๑๔๔ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท   สุริยาตร์
อุบลโฮเต็ล   (๙ ชั้น) ๒ ถ.อุบลกิจ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๐๔๕-๗, ๐ ๔๕๒๖ ๒๖๘๘-๙ จำนวน ๑๒๕ ห้อง ราคา ๒๘๐-๗๐๐ บาท   อุบลโฮเต็ล
อำเภอวารินชำราบ
อุบลบุรี รีสอร์ท ๑   ถ.ศรีมงคล โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๖๗๗๗ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๗๐๐ บาท   อุบลบุรี รีสอร์ท ๑
อำเภอโขงเจียม
ทอแสง-โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท   ๖๘ ม. ๗ บ้านห้วยหมากใต้ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๗๔-๖, ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๗๘ โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๖๒ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๙,๕๐๐ บาท   ทอแสง-โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
บ้านริมโขง รีสอร์ท   ๓๗ ถ.แกล้วประดิษฐ์ ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๐๑ จำนวน ๖ หลัง ราคา ๑,๐๐๐ บาท   บ้านริมโขง รีสอร์ท
บ้านเคียงน้ำ   ๘๒/๑ ม. ๑ ต.โขงเจียม ถ.แกล้วประดิษฐ์ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๓๗๔ โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๑๓๗๕ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท   บ้านเคียงน้ำ
มงคล เกสต์เฮ้าส์   ๕๙๕ ถ.แกล้วประดิษฐ์ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๓๕๒, ๐ ๑๗๑๘ ๓๑๘๒, ๐ ๑๙๖๗ ๘๕๗๘ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท   มงคล เกสต์เฮ้าส์
อารยา รีสอร์ท   ถ.ภู่กำชัย โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๙๑ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท   อารยา รีสอร์ท
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ   ตู้ ปณ.๖ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๒๐ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๙๘๐๒ โทรสาร ๐ ๔๕๔๔ ๒๐๐๒   ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ   มีบ้านพัก ๔ หลัง ราคา ๑,๗๐๐-๓,๐๐๐ บาท เต็นท์ ๓ คน ๒๕๐ บาท ๖ คน ๕๐๐ บาท โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐   อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ   มีบ้านพัก ๕ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๐๐๐ บาท และสถานที่กางเต็นท์ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐   ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
แอปเปิ้ล เกสต์เฮ้าส์   ๒๖๗ ถ.แกล้วประดิษฐ์ ตรงข้ามไปรษณีย์อำเภอโขงเจียม โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๑๑๖๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท   แอปเปิ้ล เกสต์เฮ้าส์
อำเภอพิบูลมังสาหาร
อำเภอบุณฑริก
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย บ้านแก้งเรือง   ม. ๓ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๘๐   ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย บ้านแก้ง