สวัสดี บุคคลทั่วไป

tour ลาวใต้ ปากเซ จากอุบลราชธานี

  • 3 ตอบ
  • 7793 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

mr_a

tour ลาวใต้ ปากเซ จากอุบลราชธานี
« เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 06:34:48 AM »
วันที่ 2: อุบลราชธานี - ด่านช่องเม็ก -  ปากเซ  -  ปราสาทวัดภู - ลาวใต้
05.45 น. ถึง จังหวัดอุบลราชธานี. แวะทานอาหารเช้า  โรงแรมลายทอง  (1)  แล้วเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ช่องเม็ก
09.45 น. ถึง ด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย – ลาว  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากร สู่ สปป. ลาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปากเซ  โดย เส้นทางถนน สายที่ 14 แขวงจำปาสัก ประเทศลาว ใว้เวลา ประมาณ 44 กิโลเมตร ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพ
ความเป็นอยู่ของ ชาวลาว พร้อมนำท่านข้าม ลำน้ำโขง โดยข้าม  สะพานมิตรภาพลาว  – ญี่ปุ่น สะพานข้ามโขงแห่งใหม่ และเป็นสะพานแห่งแรกที่ข้าม ไป สู่ เมืองปากเซ  พร้อม Check in เข้าที่พัก หลังจากเสร็จ จากการเก็บสัมภาระ แล้ว เราจะพาท่านเดินทางสู่ ปราสาท วัดภู
12.00 น.ก่อนท่านจะได้สัมผัส ความอลังการ ของ ปราสาท วัดภู เราจะพาท่าน พักรับประทานอาหารกลางวัน (2)  ที่ ร้านอาหาร สายทอง เมืองปากเซ  จากนั้นนำท่าน ข้าม แม่น้ำโขง ด้วยเรือ ข้ามฟาก พร้อม ชมทัศนียภาพ ของ ลำน้ำโขง สู่ท่า เมือง จำปาสัก โดยจะผ่าน เขตชุมชน จำปาสัก เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ ของชาวนคร จำปาสัก และ หลังจากนั้น ท่านจะได้ ชมความงดงาม พร้อมด้วย ความสวยงาม อันน่าทึ่ง ของปราสาทวัดภู ซึ่ง ได้สร้างขึ้น ในยุคที่เจริญรุ่งเรือง ของขอม ศาสนสถานขอมโบราณที่ได้รับการรับรอง พร้อมได้ ขึ้นทะเบียนว่า เป็น มรดกโลก สถานที่ 2 ของประเทศลาว โดย องค์การยูเนสโก ( Unesco ) ซึ่งตั้งตระหง่าน อลังการ อยู่บน หน้าผาศิวลึงค์
ปราสาท วัดภู ตัวปราสาท ตกแต่งเป็นศิลปะแบบเดียวกัน กับ นครวัด ประเทศเขมร  ประมาณกว่าพันปี หลักฐาน ต่าง ๆ อาทิเช่น แท่นบูชายันต์ รูปจระเข้  โดยใช้ มนุษย์ พรหมจารีย์ หญิง - ชาย ในการบูชาเทพเจ้าฮินดู ในสมัยนั้น พร้อมสัมผัส กลิ่นไอความยิ่งใหญ่ ของอาณาจักรขอม สมัยก่อน ซึ่งได้สร้างไว้ ก่อนจะไปสร้างที่ นครวัด ที่ประเทศเขมร เป็น อารยธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ ชมความงดงามของลวดลายที่แกะสลักบนหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรมในเมืองปากเซ  พร้อม รับประทานอาหารค่ำ ใน เมืองปากเซ (3)  หรือ แพไพริน เรือสำราญ ริมโขง หลังจากนั้น กลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม. 
ท่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี    ด่านช่องเม็ก หรือ ด่านวังเต่า ตัวอาคาร ทรง กลีบดอกบัว
ปราสาทวัดภู สถานที่ เป็นเมืองมรดกโลกที่ 2 ของ ลาว สร้างใน สมัยอาณาจักรขอม ที่เจริญรุ่งเรือง ก่อนที่จะไป สร้าง อังกอร์วัด ที่เขมร    บันไดเกร็ดนาค ทางขึ้น ตัว ปราสาทวัดพู

วันที่ 3: ปากเซ - น้ำตกหลี่ผี -  นากะสัง  น้ำตก คอนพะเพ็ง - ลาวใต้
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4)  ณ ห้องอาหารของ โรงแรม
08.00 น. เริ่มออกเดินทางสู่เส้นทางของ น้ำตกหลี่ผี
10.00 น. ถึงท่าเรือ บ้านนากะสัง พร้อม ลงเรือหางยาว ชมทัศนียภาพ ของมหานที สี่พันดอน ( สี่พันเกาะ )ก่อนที่จะถึง เกาะ  ดอนเดช ดอนดอน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ น้ำตกหลี่ผี หลังจากนั้นเปลี่ยนการเดินทางจากเรือ เป็นรถยนต์ เดินทางสู่น้ำตกหลี่ผี ประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร ระหว่างทาง ชมการดำเนินวิถึชีวิต การอยู่ของ ชาวบ้านของชาวลาว ณ ที่แห่งนี้ ยังมีกลิ่นไอของ  ของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสยึดครองประเทศลาว  อาทิเช่น ซากหัวรถจักรไอน้ำ และ สะพานรถไฟ และชมน้ำตกหลี่ผี ซึ่งล้อมรอบด้วยเกาะแก่งมากมายจนได้รับสมญานามว่า “มหานทีสี่พันดอน” เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงไหลคดเคี้ยวตกลงมาตรงช่องซอกของแก่งหิน ที่แตกแยกออกจากกันในหลายๆทิศทางทำให้เกิดธารน้ำตกหลายๆสาย จนเกิด เป็นที่มา ของน้ำตกหลี่ผี.หลังจากได้ชม น้ำตกหลี่ผี แล้ว เราจะพาท่านเดินทางกลับ ทางเดิม พร้อมมุ่งหน้าสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง ต่อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5)  ที่ร้านอาหาร คอนพะเพ็ง ณ บริเวณริมโขง ก่อนชมความสวยงาม และอลังการของ น้ำตกไนแองการ่า แห่งเอเซีย
13.00 น. หลังจากรัปทานอาหารเสร็จแล้ว ชมความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง ที่เกิดจากการลดระดับของแม่น้ำโขงทั้งสาย ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่มของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราด เป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซียตอนใต้ จนได้รับสมญานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเซีย”เที่ยวชมน้ำตกตามอัธยาศัย.หลังจากได้เที่ยวชม ความสวยงาม ของน้ำตก จนจุใจ แล้ว เราจะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองปากเซ.
18.00 น. ถึงโรงแรม แสงอรุณ หรือ โรงแรมปากเซ เมืองปากเซ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ (6)  แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย.
ซาก หัวรถจักร ไอน้ำ สมัยสงคราม ฝรั่งเศส    แก่งหลี่ผี
น้ำตกคอนพะเพ็ง    เจ้าของ สมยานามว่า ไนแองการ่า แห่ง เอเซีย

วันที่ 4: ปากซอง  –  น้ำตกตาดฟาน  –  ไร่ชา  –  น้ำตกตาดผาส้วม - ลาวใต้
07.15 น. รับประทานอาหารเช้า (7)  ที่ ค็อฟฟี่ช็อป ของโรงแรม และวันนี้เป็นสุดท้าย ของ โปรแกรมทัวร์  ลาวตอนใต้
08.00 น. แวะเยี่ยม และ บรรยากาศ วิถีชีวิต ยามเช้า ใน ตลาดเช้า ปากเซ " ตลาดดาวเรือง "  แล้วเดินทางสู่ เมืองปากซอง เมืองที่ ปลูกชา และ กาแฟ พร้อมแวะ ชม ไร่ชา กาแฟ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออก ที่สำคัญของ ประเทศ พร้อมชม ความสวยงาม ของน้ำตก น้ำตกตาดฟาน  ซึ่ง เป็น น้ำตก ที่สูง ที่สุด ในประเทศ ลาว มีความสูง 120 เมตร ได้มีสัตว์ป่า (ฟาน) พลัดตกมาตายจำนวนมาก จึงเรียกว่า น้ำตกตาดฟาน หลังจากนั้น เที่ยวชมไร่ชา ไร่กาแฟ ที่ขึ้นชื่อของประเทศลาว และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ คน เมืองปากซอง จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติ ของ อุทธยานบาเจียง พร้อม รีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อม ชม น้ำตกตาดผาส้วม ซึ่ง เป็นน้ำตกที่สวยงาม ในท่ามกลาง ความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ ที่เเวดล้อม ไว้  ณ อุทยานแห่งนี้ ท่านจะได้ชม วิถีชีวิต การเป็นอยู่ ของหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง ( เฮือนชนเผ่า) เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติ ของบาเจียง รีสอร์ท
12.00 น. รับประทานอาหาร กลางวัน (8)  ที่ ห้องอาหาร บาเจียง รีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศ ริมน้ำตกอันสวยงาม ของ ตาดผาส้วม บรรยากาศ ร่มรื่น ริมธาร น้ำตก ผาส้วม
14.45 น. เดินทางกลับสู่ ด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย – ลาว แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีไวน์ชั้นดีจากต่างประเทศ และสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ หลังจากนั้น นำท่าน แวะ นมัสการ หลวงพ่อเงิน พระชัยหลังช้าง อุโบสถมิตรภาพ ไทย - อเมริกัน พระธาตุพนม จำลอง
ก่อนถึง จังหวัดอุบลราชธานี  แล้วส่งที่ สนามบินนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี.
18.50 น. เดินทางกลับโดย การบินไทย เที่ยวบิน TG.031.

Option : แวะนมัสการ หลวงพ่อเงิน พระชัยหลังช้าง และ อุโบสถมิตรภาพ อเมริกัน –ไทย  ก่อนเข้าตัวเมือง อุบลราชธานี
น้ำตกตาดฟาน    เฮือนชนเผ่า ต่าง ๆ ของลาวใต้
ผาส้วม    ทานอาหาร กันที่นี่ ไกล้ชิต ติดธรรมชาติ น้ำตก

วันที่ 5:ถึง กรุงเทพมหานคร โดย สวัสดิภาพ เวลา 04.45 น.
ถึงกรุงเทพ ฯ แล้ว ตั้งแต่เช้ามืดเลย    

สถานที่พัก ใน เมืองปากเซ ลาวใต้
โรงแรมปากเซ    โรงแรมแสงอรุณ

ราคาทัวร์  ต่อท่าน (ทัวร์ เริ่มจาก กรุงเทพฯ)
จำนวนท่าน    4 - up    5-7    8-9     

หมายเหตุ

ราคาต่อท่าน
   11,900     8,900     7,900    

รวมค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมทั้งหมด
อัตราค่าบริการนี้ ได้รวม: (Private Tour)
• รถตู้ VIP.จากกรุงเทพ - อุบลฯ - ลาว - อุบล ฯ กรุงเทพ ฯ ( 5 วัน 4 คืน ) ( ใช้รถตู้ 2 คัน,  1รถตู้ จากกรุงเทพ ฯ -2  รถตู้ ที่ใช้สำหรับ ท่องเที่ยวในประเทศลาว เป็น รถตู้ที่ชำนาญ เส้นทาง อุบลราชธานี - ลาวปากเซ เพื่อความปลอดภัย และความชำนาญเส้นทาง เพื่อท่องเที่ยว)
• โรงแรม ที่พักที่มีระดับใน เมืองปากเซ ลาวใต้. 
• อาหาร เช้า - กลางวัน - ตอนเย็น ตาม โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้.
• ประกันภัย ท่องเที่ยว ( โดย บริษัท Advance Insurance )     
• มัคคุเทศก์ นำเที่ยว ลาว.       

*

mr_a

Re: tour ลาวใต้ ปากเซ จากอุบลราชธานี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 06:36:15 AM »
6500 บาท

วันที่ 1: อุบลราชธานี - ด่านช่องเม็ก - ปากเซ - ปราสาทวัดภู
07.55 น. รับคณะแขก ทึ่ สนามบิน และ สถานีรถไฟ  หรือ จุดนัดพบ ใน จังหวัดอุบลราชธานี  และ ยินตีต้อนรับ สู่ จังหวัดอุบลราชธานี เมืองดอก บัว. เจ้าหน้าที่ ของ ทัวร์ลาวใต้ , โลตัส คันทรี ทราเวล ให้การต้อนรับท่าน ที่สถานีรถไฟ จังหวัด อุบล ฯ  พร้อมนำพาท่าน รับประทานอาหาร เช้า (1) ใน ตัวเมือง หลังจากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ ด่านช่องเม็กชาย แดนไทย – ลาว
09.45 น. ด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย – ลาว  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร สู่ สปป. ลาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปากเซ โดย เส้นทางถนน สายที่ 14 แขวงจำปาสัก ประเทศลาว ใว้เวลา ประมาณ 44 กิโลเมตร ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพ ความเป็นอยู่ของ ชาวลาว พร้อมนำท่านข้าม ลำน้ำโขง โดยข้าม สะพานมิตรภาพลาว – ญี่ปุ่น สะพานข้ามโขง แห่งใหม่ และเป็นสะพานแห่งแรกที่ข้าม ไป สู่ เมืองปากเซ พร้อม Check in เข้าที่พัก หลังจากเสร็จ จากการเก็บสัมภาระ แล้ว เราจะพาท่านเดินทางสู่ ปราสาท วัดภู
12.00 น.ก่อนท่านจะได้สัมผัส ความอลังการ ของ ปราสาท วัดภู เราจะพาท่าน พักรับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่ ร้านอาหาร ใน เมืองปากเซ  จากนั้นนำท่าน ข้าม แม่น้ำโขง ด้วยเรือ ข้ามฟาก พร้อม ชมทัศนียภาพ ของ ลำน้ำโขง สู่ท่า จำปาสัก เดินทางผ่าน เขตชุมชน เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ ของชาวนคร จำปาสัก และ หลังจากนั้น ท่านจะได้ ชมความงดงาม พร้อมด้วย ความสวยงาม อันน่าทึ่ง ของ ปราสาทวัดภู ซึ่ง ได้สร้างขึ้น ในยุคที่เจริญรุ่งเรือง ของขอม ศาสนสถานขอมโบราณ ที่ได้รับการรับรอง พร้อมได้ ขึ้นทะเบียนว่า เป็นมรดกโลก สถานที่ 2 ของประเทศลาว โดยองค์การยูเนสโก ( Unesco ) ซึ่งตั้งตระหง่าน อลังการ อยู่บนหน้าผาศิวลึงค์ ปราสาทวัดภู ตัวปราสาท ตกแต่งเป็นศิลปะแบบเดียวกัน กับ นครวัด ประเทศเขมร  ประมาณกว่าพันปี หลักฐาน ต่าง ๆ อาทิเช่น แท่นบูชายันต์ รูปจระเข้  โดยใช้ มนุษย์ พรหมจารีย์ หญิง - ชาย ในการบูชาเทพเจ้าฮินดู ในสมัยนั้น พร้อมสัมผัส กลิ่นไอความยิ่งใหญ่ ของอาณาจักรขอม สมัยก่อน ซึ่งได้สร้างไว้ ก่อนจะไปสร้างที่ นครวัด ที่ ประเทศเขมร เป็น อารยธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ ชมความงดงามของลวดลายที่แกะสลักบนหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม ใน เมืองปากเซ  พร้อม รับประทาน อาหารค่ำ (3) ในเมืองปากเซ  หลังจากนั้น กลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม. 
 Now Modern TOYOTA COMMUTER พร้อม นำพาท่าน สำรวจลาวใต้ ตลอด 3 วัน 2 คืน
 ด่านช่องเม็ก หรือ ด่านวังเต่า ที่สร้างใหม่ เป็นรูป ทรงกลีบดอกบัว , เที่ยวลาว ตอนใต้ กับ ลาวใต้ ทัวร์.    ก่อนถึง ปราสาทวัดพู ก็ตัองข้าแพขนานยนต์ ที่มองเห็น นั่นคือ ภูเขาควาย ; ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้
ปราสาท วัดภู สถานที่ เป็นเมืองมรดกโลกที่ 2 ของ ลาว ก่อนที่จะไปสร้างที่ อังกอร์วัด ; ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้    บันได เกร็ดนาค ทางขึ้น สู่บริเวณ ปราสาทวัดภู บนเขา เที่ยวลาว ตอนใต้ กับ ลาวใต้ ทัวร์. ; ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้

วันที่ 2: ปากเซ - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตก คอนพะเพ็ง - ลาวใต้
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เริ่มออกเดินทางสู่เส้นทางของ น้ำตกหลี่ผี
10.00 น. ถึงท่าเรือ บ้านนากะสัง พร้อม ลงเรือหางยาว ชมทัศนียภาพ ของมหานที สี่พันดอน ( สี่พันเกาะ )ก่อนที่จะถึง เกาะ  ดอนเดช ดอนดอน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ น้ำตกหลี่ผี หลัง จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางจากเรือ เป็นรถยนต์ เดินทางสู่น้ำตกหลี่ผี ประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร ระหว่างทาง ชมการดำเนินวิถึชีวิต การอยู่ของ ชาวบ้านของชาวลาว ณ ที่แห่งนี้ ยังมีกลิ่นไอของ  ของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสยึดครองประเทศลาว  อาทิเช่น ซากหัวรถจักรไอน้ำ และ สะพานรถไฟ และชม น้ำตกหลี่ผี ซึ่งล้อมรอบด้วยเกาะแก่งมากมายจนได้รับสมญานามว่า “มหานทีสี่พันดอน ” เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงไหลคดเคี้ยวตกลงมาตรงช่องซอกของแก่งหิน ที่แตกแยกออกจากกันในหลายๆทิศทางทำให้เกิดธารน้ำตกหลายๆสาย จนเกิด เป็นที่มา ของ น้ำตกหลี่ผี.หลังจากได้ชม น้ำตกหลี่ผี แล้ว เราจะพาท่านเดินทางกลับ ทางเดิม พร้อมมุ่งหน้าสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง ต่อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร คอนพะเพ็ง (5)  ณ บริเวณริมโขง ก่อนชมความสวยงาม และอลังการของ น้ำตกคอนพะเพ็ง  หรือ น้ำตกไนแองการ่า แห่งเอเซีย และ น้ำตกแห่งนี้ ที่ สมเด็จพระเทพ ฯ ทรงเสด็จมา
13.00 น. หลังจาก รับประทานอาหาร เสร็จแล้ว ชมความยิ่งใหญ่ของ น้ำตก คอนพะเพ็ง ที่เกิดจากการลดระดับของแม่น้ำโขงทั้งสาย ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่มของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราด เป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซียตอนใต้ จนได้รับสมญานามว่า “ ไนแองการ่าแห่งเอเซีย ”เที่ยวชมน้ำตกตามอัธยาศัย.หลังจากได้เที่ยวชม ความสวยงาม ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง จนจุใจ แล้ว เราจะเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองปากเซ.
18.00 น. ถึงโรงแรม แสงอรุณ เมืองปากเซ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ(6) แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย. ออกเดินเที่ยวชม ย่ำราตรี ที่ ปากเซ
ซากหัวรถไฟ เครื่องจักรไอน้ำ ตั้งแต่สมัย ฝรั่งเศษ ยังทิ้งไว้ให้เห็นอยู่ ; ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้    น้ำตกหลี่ผี ความสวยงาม ของหินที่สลับซับซ้อน เรียงราย ; ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้
น้ำตก คอนพะเพ็ง แสดงให้เห็นพลัง ของน้ำโขง ที่ไหลเชี่ยวกราก กระทบกับแก่งหิน ; ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้    ไนแองการ่า แห่งเอเซีย ไม่ต้องไปดูไกล อยู่ไกล้ๆ นี่เอง ; ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้

วันที่ 3:ปากซอง – น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา – น้ำตกตาดผาส้วม
07.15 น. รับประทานอาหารเช้า  ที่ (7) ค็อฟฟี่ช็อป ของ โรงแรม และวันนี้เป็นสุดท้าย ของ โปรแกรมทัวร์  ลาวตอนใต้
08.00 น. แวะเยี่ยม และ บรรยากาศ วิถีชีวิต ยามเช้า ใน ตลาดเช้า ปากเซ " ตลาดดาวเรือง "  แล้วเดินทางสู่เมืองปากซอง เมืองที่ปลูก ชาและ กาแฟ พร้อมแวะ ชม ไร่ชา กาแฟ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออก ที่สำคัญของ ประเทศ พร้อมชม ความสวยงาม ของน้ำตก น้ำตกตาดฟาน  ซึ่ง เป็น น้ำตก ที่สูง ที่สุด ใน ประเทศ ลาว มีความสูง 120 เมตร ได้มีสัตว์ป่า (ฟาน) พลัดตกมาตายจำนวนมาก จึงเรียกว่า น้ำตกตาดฟาน หลังจากนั้น เที่ยวชมไร่ชา ไร่กาแฟ ที่ขึ้นชื่อของ ประเทศลาว และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน เมืองปากซอง จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เป็น น้ำตก ที่อยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติ ของ อุทธยานบาเจียง พร้อม รีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อม ชม น้ำตกตาดผาส้วม ซึ่ง เป็นน้ำตกที่สวยงาม ในท่ามกลาง ความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ ที่เเวดล้อม ไว้  ณ อุทยานแห่งนี้ ท่านจะได้ชม วิถีชีวิต การเป็นอยู่ ของ หมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง ( เฮือนชนเผ่า ) เป็น น้ำตก ที่อยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติ ของ บาเจียงรีสอร์ท
12.00 น. รับประทานอาหาร ที่ ห้องอาหาร บาเจียง รีสอร์ท (8) ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศ ริม น้ำตกตาดผาส่วม หรือ ผาส่วม  อันสวยงาม
14.45 น. เดินทางกลับสู่ ด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย – ลาว แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีไวน์ชั้นดีจากต่างประเทศ และสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ หลังจากนั้น นำท่าน แวะ นมัสการ หลวงพ่อเงิน พระชัยหลังช้าง อุโบสถมิตรภาพ ไทย - อเมริกัน พระธาตุพนม จำลอง
ก่อนถึง จังหวัดอุบลราชธานี  แล้วส่งที่ รถไฟ หรือ สนามบินนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี.
Option : แวะนมัสการ หลวงพ่อเงิน พระชัยหลังช้าง และ อุโบสถมิตรภาพ อเมริกัน –ไทย  ก่อนเข้าตัวเมือง อุบลราชธานี
น้ำตก ตาดฟาน น้ำตกที่สวย และที่มีความสูงที่สุดในประเทศ ; ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้    เฮือน ชนเผ่า ชาวพื้นเมืองที่ได้อาศัยในบริเวณ ลาวใต้ ; ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้
น้ำตก ตาดผาส้วม น้ำตกที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ นานาพันธ์ ; ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้    เราจะมาทานอาหาร กันที่นี่ ที่ อุทยานบาเจียงรีสอร์ท ติดกับน้ำตกตาดผาส้วม ; ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้

โรงแรม สถานที่พัก ใน เมืองปากเซ  ลาวใต้

โรงแรม จำปาสัก แกรนด์ โฮเทล โรงแรม ที่พัก ใน เมืองปากเซ ลาวใต้ - Champasak Grand Hotel , Hotels in Pakse , Southern of Laos PDR.
 ดู โรงแรมที่พัก ใน ปากเซ เพิ่มเติม คลิ๊ก ที่นี่

อัตราค่าบริการนี้ ได้รวม:
• รถ รับ- ส่ง จาก สนามบิน - สถานีรถไฟ จังหวัดอุบลราชธานี - ช่องเม็ก - สถานีรถไฟ.
• โรงแรม ที่พัก ใน เมืองปากเซ.
• อาหาร เช้า - กลางวัน - ตอนเย็น ตามโปรแกรมทัวร์.
• มัคคุเทศก์. และ ประกันภัยท่องเที่ยว  AUG.

*

mr_a

Re: tour ลาวใต้ ปากเซ จากอุบลราชธานี
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 06:38:57 AM »
เปิดประตูอินโดจีน เบิ่ง อีสาน เที่ยว ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน กับ ลาวใต้ ทัวร์  อุบลราชธานี

เที่ยวลาวใต้ กับ ทัวร์ลาวใต้  ออกเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ โค้ด:    SL/2D1N - Ubol
ระยะเวลา :     2 วัน/1 คืน
   

วันที่ 1: อุบลราชธานี - ด่านช่องเม็ก -  ปากเซ  -  ปราสาทวัดภู - ลาวใต้
07.30 น. รับคณะทัวร์ และ ยินดี ต้อนรับ สู่  จังหวัดอุบลราชธานี. แล้ว รับประทานอาหาร เช้า (1)  ใน ตัวเมือง พร้อม เดินทาง  มุ่งหน้าสู่ ช่องเม็ก
09.45 น. ถึง ด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย – ลาว  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากร สู่ สปป. ลาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปากเซ  โดย เส้นทางถนน สายที่ 14 แขวงจำปาสัก ประเทศลาว ใช้เวลา ประมาณ 44 กิโลเมตร ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพ ความเป็นอยู่ของ ชาวลาว พร้อมนำท่านข้าม ลำน้ำโขง โดยข้าม  สะพานมิตรภาพลาว  – ญี่ปุ่น สะพานข้ามโขงแห่งใหม่ และเป็นสะพานแห่งแรกที่ข้าม ไป สู่ เมืองปากเซ  พร้อม Check in เข้าที่พัก หลังจากเสร็จ จากการเก็บสัมภาระ แล้ว เราจะพาท่านเดินทางสู่ ปราสาท วัดภู
12.00 น.ก่อนท่านจะได้สัมผัส ความอลังการ ของ ปราสาท วัดภู เราจะพาท่าน พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่ (2) ร้านอาหาร สายทอง เมืองปากเซ  จากนั้นนำท่าน ข้าม แม่น้ำโขง ด้วยเรือ ข้ามฟาก พร้อม ชมทัศนียภาพ ของ ลำน้ำโขง สู่ท่า เมือง จำปาสัก โดยจะผ่าน เขตชุมชน จำปาสัก เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ ของชาวนคร จำปาสัก และ หลังจากนั้น ท่านจะได้ ชมความงดงาม พร้อมด้วย ความสวยงาม อันน่าทึ่ง ของปราสาทวัดภู ซึ่ง ได้สร้างขึ้น ในยุคที่เจริญรุ่งเรือง ของขอม ศาสนสถานขอมโบราณที่ได้รับการรับรอง พร้อมได้ ขึ้นทะเบียนว่า เป็น มรดกโลก สถานที่ 2 ของประเทศลาว โดย องค์การยูเนสโก ( Unesco ) ซึ่งตั้งตระหง่าน อลังการ อยู่บน หน้าผาศิวลึงค์
ปราสาท วัดภู ตัวปราสาท ตกแต่งเป็นศิลปะแบบเดียวกัน กับ นครวัด ประเทศเขมร  ประมาณกว่าพันปี หลักฐาน ต่าง ๆ อาทิเช่น แท่นบูชายันต์ รูปจระเข้  โดยใช้ มนุษย์ พรหมจารีย์ หญิง - ชาย ในการบูชาเทพเจ้าฮินดู ในสมัยนั้น พร้อมสัมผัส กลิ่นไอความยิ่งใหญ่ ของอาณาจักรขอม สมัยก่อน ซึ่งได้สร้างไว้ ก่อนจะไปสร้างที่ นครวัด ที่ประเทศเขมร เป็น อารยธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ ชมความงดงามของลวดลายที่แกะสลักบนหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรมในเมืองปากเซ  พร้อม รับประทานอาหารค่ำ (3) ห้องอาหาร ดอกคูน หรือ แพไพริน ริมโขง หลังจากนั้น กลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม. 

Now Modern TOYOTA COMMUTER พร้อม นำพาท่าน สำรวจลาวใต้ ตลอด 3 วัน 2 คืน
ท่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี    ด่านช่องเม็ก หรือ ด่านวังเต่า ตัวอาคาร ทรง กลีบดอกบัว
ปราสาทวัดภู สถานที่ เป็นเมืองมรดกโลกที่ 2 ของ ลาว สร้างใน สมัยอาณาจักรขอม ที่เจริญรุ่งเรือง ก่อนที่จะไป สร้าง อังกอร์วัด ที่เขมร    บันไดเกร็ดนาค ทางขึ้น ตัว ปราสาทวัดพู

วันที่ 2: ปากซอง  –  น้ำตกตาดฟาน  –  ไร่ชา  –  น้ำตกตาดผาส้วม - ลาวใต้
07.15 น. รับประทานอาหารเช้า  ที่ (4) ค็อฟฟี่ช็อป ของ โรงแรม และวันนี้เป็นสุดท้าย ของ โปรแกรมทัวร์  ลาวตอนใต้
08.00 น. แวะเยี่ยม และ บรรยากาศ วิถีชีวิต ยามเช้า ใน ตลาดเช้า ปากเซ " ตลาดดาวเรือง "  แล้วเดินทางสู่เมืองปากซอง เมืองที่ปลูก ชาและ กาแฟ พร้อมแวะ ชม ไร่ชา กาแฟ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออก ที่สำคัญของ ประเทศ พร้อมชม ความสวยงาม ของน้ำตก น้ำตกตาดฟาน  ซึ่ง เป็น น้ำตก ที่สูง ที่สุด ใน ประเทศ ลาว มีความสูง 120 เมตร ได้มีสัตว์ป่า (ฟาน) พลัดตกมาตายจำนวนมาก จึงเรียกว่า น้ำตกตาดฟาน หลังจากนั้น เที่ยวชมไร่ชา ไร่กาแฟ ที่ขึ้นชื่อของ ประเทศลาว และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน เมืองปากซอง จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เป็น น้ำตก ที่อยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติ ของ อุทธยานบาเจียง พร้อม รีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อม ชม น้ำตกตาดผาส้วม ซึ่ง เป็นน้ำตกที่สวยงาม ในท่ามกลาง ความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ ที่เเวดล้อม ไว้  ณ อุทยานแห่งนี้ ท่านจะได้ชม วิถีชีวิต การเป็นอยู่ ของ หมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง ( เฮือนชนเผ่า ) เป็น น้ำตก ที่อยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติ ของ บาเจียงรีสอร์ท
12.00 น. รัปทานอาหาร ที่ ห้องอาหาร บาเจียง รีสอร์ท (5) ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศ ริม น้ำตกตาดผาส่วม หรือ ผาส่วม  อันสวยงาม
14.45 น. เดินทางกลับสู่ ด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย – ลาว แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีไวน์ชั้นดีจากต่างประเทศ และสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ หลังจากนั้น นำท่าน แวะ นมัสการ หลวงพ่อเงิน พระชัยหลังช้าง อุโบสถมิตรภาพ ไทย - อเมริกัน พระธาตุพนม จำลอง
ก่อนถึง จังหวัดอุบลราชธานี  แล้วส่งที่ สนามบินนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี.
18.50 น. เดินทางกลับโดย การบินไทย เที่ยวบิน TG.031.

Option : แวะนมัสการ หลวงพ่อเงิน พระชัยหลังช้าง และ อุโบสถมิตรภาพ อเมริกัน –ไทย  ก่อนเข้าตัวเมือง อุบลราชธานี
น้ำตกตาดฟาน    เฮือนชนเผ่า ต่าง ๆ ของลาวใต้
ผาส้วม    ทานอาหาร กันที่นี่ ไกล้ชิต ติดธรรมชาติ น้ำตก

วันที่ 3:ถึง กรุงเทพมหานคร โดย สวัสดิภาพ
ถึงกรุงเทพ ฯ แล้ว ตั้งแต่เช้ามืดเลย     ตาราง ขากลับ เข้ากรุงเทพ ฯ
1) สายการบินไทย  TG.020
      อุบล ฯ - กรุงเทพ ฯ  20.15  น. - 21.30 น.
2) สายการบินแอร์เอเซีย  FD 3562
      อุบล ฯ - กรุงเทพ ฯ  15.00 น. - 15.55 น.
3) รถไฟ ด่วน ขบวน 68
     อุบล ฯ - กรุงเทพ ฯ 17.55 น. - 05.55 น.

สถานที่พัก ใน เมืองปากเซ ลาวใต้
โรงแรม จำปาสัก แกรนด์ โฮเทล โรงแรม ที่พัก ใน เมืองปากเซ ลาวใต้ - Champasak Grand Hotel , Hotels in Pakse , Southern of Laos PDR.

ราคาทัวร์  ต่อท่าน (ทัวร์ เริ่มจาก อุบลราชธานี )
จำนวนท่าน    4    5-7    8-9     

หมายเหตุ

ราคาต่อท่าน
   7,500    6,500    5,500    

รวมค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมทั้งหมด
อัตราค่าบริการนี้ ได้รวม: (Private Tour)
• รถ รับ-ส่ง จาก สนามบิน หรือ  สถานีรถไฟจังหวัดอุบลฯ - ช่องเม็ก - สถานีรถไฟ.
• โรงแรม ที่พักที่มีระดับใน เมืองปากเซ ลาวใต้. 
• อาหาร เช้า - กลางวัน - ตอนเย็น ตามโปรแกรมทัวร์.
• ประกันภัย ท่องเที่ยว ( โดย บริษัท Advance Insurance  )     
• มัคคุเทศก์ นำเที่ยว ลาว.         
                     
อัตราค่าบริการนี้ไม่ได้รวม
• ค่าธรรมเนียม Visa เข้าประเทศลาว (คนไทยไม่ตัองเสีย).
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อทำบัตรผ่านแดน ( สำหรับท่านที่ไม่มี Passport )
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชนถ่ายเอกสารหน้า – หลังพร้อมเซ็นต์รับรอง จำนวน 2 ชุด

*

mr_a

Re: tour ลาวใต้ ปากเซ จากอุบลราชธานี
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 06:39:42 AM »