สวัสดี บุคคลทั่วไป

ไปรษณีย์ สาขาที่เปิดทุกวัน

  • 2 ตอบ
  • 17191 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ไปรษณีย์ สาขาที่เปิดทุกวัน
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 10:12:30 AM »
ลาดํ ับ ชื่อทที่ าการ ํ
6 74110 กระทุ่มแบน 08.30-16.30 น.
7 74130 ออมน ้ อย้ 08.30-16.30 น.
8 76120 ชะอาํ 08.30-16.30 น.
9 77110 หวหั ิน 08.30-16.30 น.
10 76121 นราธิป 08.30-16.30 น.
11 83150 ป่าตอง 08.30-16.30 น.
12 83151 ทววงคี ์ 11.00 - 18.00 น.
13 84140 เกาะสมุย 08.30-16.30 น.
14 90110 หาดใหญ่ 08.30-16.30 น.
15 10900 จตุจกรั 08.00-17.00 น.
16 10243 หวหมาก ั
11.00 - 19.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00 - 20.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00 - 12.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00-12.00 น.
12.00 - 15.00 น.รหัส วนเวลาให ั ้บริการ
ไปรษณยี์
วนจั ันทร์-วนศั ุกร์ เสาร์ อาทตยิ ์ หยุดตามประเพณี หยุดชดเชย
วนหย ั ุด
ลาดํ ับ ชื่อทที่ าการ ํ
17 10310 ลาดพร้าว 08.00-17.00 น.
18 11000 นนทบุรี 08.00-17.00 น.
19 10110 พระโขนง 08.00-17.00 น.
20 10150 บางขนเทุ ียน 08.00-17.00 น.
21 10160 ภาษีเจริญ 07.30 - 18.30 น.
22 10501 ปณก. 08.00-20.00 น. หยดทุ าการ ํ
23 10600 สาเหร ํ ่ 08.00-17.00 น.
09.00 - 12.00 น.
08.00 - 13.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00-12.00 น.
08.00 - 13.00 น.
09.00 - 12.00 น.
09.00 - 12.00 น.
24 10112 นานา 08.00 – 18.00 น.
25 10120 ยานนาวา 08.00 - 17.00 น.
26 10700 บางกอกนอย้ 08.00 - 17.00 น.
27 10170 ตลิ่
งชนั 08.00 - 17.00 น.
28 10203
บางลาภํ ูบน
29 10400 สามเสนใน 08.00 - 17.00 น.
30 10240
คลองจนั่ 08.00 - 17.00 น.
31 34002 แจงสน ้ ิท 08.00 - 20.00 น.
32 83110 ถลาง 08.30 -16.30 น.
33 10130 พระประแดง 08.00 - 17.00 น.
34 10310 รองเมือง 08.00 - 17.00 น.
35 เคาน์เตอร์ฯ Central world plaza 10.00 - 20.00 น.
09.00 - 12.00 น.
09.00 - 12.00 น.
10.00 - 20.00 น.
08.30 - 12.00 น.
09.00 - 12.00 น.
08.00 - 17.00 น.
09.00 - 12.00 น.
09.00 - 12.00 น.
09.00 - 12.00 น.
09.00 - 17.00 น.
09.00 - 12.00 น.
09.00 - 12.00 น.
หยดทุ าการ ํ
หยดทุ าการ ํรหัส วนเวลาให ั ้บริการ
ไปรษณยี์
วนจั ันทร์-วนศั ุกร์ เสาร์ อาทตยิ ์ หยุดตามประเพณี หยุดชดเชย
วนหย ั ุด
ลาดํ ับ ชื่อทที่ าการ ํ
36 เคาน์เตอร์ฯ Challenger 10.00 - 20.00 น.
37 เคาน์เตอร์ฯ GCS เชียงใหม่ 10.30 - 20.00 น.
38 เคาน์เตอร์ฯ GCS หมอชิต 07.00 - 20.00 น.
39 เคาน์เตอร์ฯ The O@SIS 10.00 - 20.00 น.
40 เคาน์เตอร์ฯ ชากงราว ั
41 เคาน์เตอร์ฯ ตลาดโรงเกลือ
42 เคาน์เตอร์ฯ ตลาดดอยเวา
์ ์ ั ั
10.00 - 20.00 น.
10.00 - 20.00 น.
07.00 - 20.00 น.
10.00 - 20.00 น.
43 เคานเตอรฯ ตลาดนดสวนจตุจกร
44 เคาน์เตอร์ฯ ตลาดริมเมย 08.30-16.30
45 เคาน์เตอร์ฯศูนยหน์ งสั ือจุฬาฯ
46 เคาน์เตอร์ฯอยธยาพาร ุ ์ค
47 เคาน์เตอร์ฯศป.เด่นชยั
48 เคาน์เตอร์ฯศป.หาดใหญ่
49 เคาน์เตอร์ฯ มหาวทยาล ิ ยราชภ ั ฎเพชรบ ั ูรณ์
08.30-16.00 น.
09.00-12.00 น.
50 เคาน์เตอร์ฯ Asawann Shopping Complex 1
51 ไทรนอย้
08.30-16.30 น.
09.00-12.00 น.
52 เคาน์เตอร์ฯนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
08.30-16.30 น.
53 เคาน์เตอร์ฯคีรีนคร 08.30-16.30 น.
09.00-12.00 น.
update: 22.03.2013
ปิดทาการ ํ
หยดุ
หยดุ
หยดุ
10.0-20.00 น.
09.00-14.00ลาดํ ับที่ รหัสไปรษณยี์ ปณ. เปิดบริการทุกวนระหว ั ่างเวลา
1 10264 เซ็นทรัลซิต้
ีบางนา 11.00 – 20.00 น.
2 10254 ซีคอนสแควร์ 10.30 – 20.00 น.
3 12132 พิวเจอร์พาร์ครังสิต 10.30 – 20.00 น.
4 10152 เซ็นทรัลพระราม 2 09.00 – 20.00 น.
5
- เคาน์เตอร์ฯ Central World Plaza
10.00 – 20.00 น.
6 - เคาน์เตอร์ฯ The O@sis 10.00 – 20.00 น.
7 - เคาน์เตอร์ฯบิ๊
กซีลพบุรี 10.00 – 19.00 น.
8
เคาน์เตอร์ฯคาร์ฟูร์อุดรธานี
จ-พฤ : 11.00-16.30 / ศ-อา :
10.00-20.00
9 เคาน์เตอร์ฯเดอะมอลลนครราชส ์ ีมา 11.00 – 20.00 น.
10 เคาน์เตอร์ฯกาดสวนแกว้ 10.00 – 20.00 น.
11
สวรรคว์ถิี จ.-ศ. : 08.30-16.30 น. /
ส. : 09.00-12.00 น.

Re: ไปรษณีย์ สาขาที่เปิดทุกวัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 10:12:43 AM »

Re: ไปรษณีย์ สาขาที่เปิดทุกวัน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2014, 06:06:51 PM »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ