สวัสดี บุคคลทั่วไป

JR Pass ราคาถูก ซื้อได้ที่ไหน

  • 2 ตอบ
  • 22385 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

JR Pass ราคาถูก ซื้อได้ที่ไหน
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 08:50:14 AM »
JAPAN RAIL PASS (ตั๋วรถไฟในญี่ปุ่น)

่Japan Rail Pass มี 2 ประเภท

1.แบบที่ใ้ช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น

2.แบบที่ใช้เดินทางในบางภูมิภาค หรือบางเขตของประเทศญี่ปุ่น

1.แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น

 เป็นตั๋วราคาพิเศษสำหรับน้กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูิมิืภาคของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ :
1.GREEN (สำหรับชั้น First Class Green Car)
2.ORDINARY (สำหรับชั้นธรรมดา Tourist Class)

Japan Rail Pass สามารถใช้ได้กับ รถไฟ รสบัสและเรือเฟอร์รี่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains"

(ยกเว้นบนสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)

2) รถไฟ Limited express

3) รถไฟ Express และ

4) รถไฟด่วน หรือรถไฟธรรมดา (ซึ่่งมีข้อยกเว้นบางประการ)

5) รถบัสสายท้องถิ่น หรือรถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และรถบัส JR Kyushu และรถบัสบางเส้นทางของ JR highway

6) เรือเฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น

**ตั๋ว JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถใช้ได้กับสรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaido และ Sanyo (ผู้ถือ JAPAN RAIL PASS ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI' หรือ "KODAMA" แทน)**

---อายุการใช้งานของตั๋วจะีมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน---

----ราคาสำหรับเด็ก สามารถใช้ได้กับผู้เดินทางที่มีอายุระหว่าง 6-11 ปี----

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JAPAN RAIL PASS

คือผู้ที่มิได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นและมีวีซ่าประเทศญี่ปุ่นประเภทชั่วคราวเท่านั้น (TEMPORARY VISTIOR)

ตัวอย่างวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.พำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร
2.สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร

เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตร JAPAN RAIL PASS

* สำเนาหนังสือเดินทาง
* สำเนาวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ประเภทชั่วคราว (TEMPORARY VISITOR)

***ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นมิต้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางเท่านั้น***

ขั้นตอนและข้อจำกัดของการใช้ตั๋ว JAPAN RAIL PASS

 เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะออกเอกสาร Exchange Voucher สำหรับนำไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ ดังตัวอย่าง

--วันหมดอายุของตั๋ว JR Pass ขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่ซื้อคือ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน โดยจะเิริ่มนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการตั๋ว JR

---ตั๋วจะมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ทางบริษัทฯออกเอกสารสำหรับใช้เปลี่ยนเป็นตั๋ว JR.ให้ หากไม่มีการใช้ตั๋วภายในระยะเวลาดังกล่าว เอกสารนี้จะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก หรือ ไม่สามารถนำกลับมาทำ RFFUND คืนได้

---บัตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

---ตั๋วนี้ใช้ได้กับบริการของ JR RAILWAY GROUP ทุกประเภท โดยสังเกตสัญลักษณ์ "่JR" เป็นสำคัญ (ยกเว้นรถไฟ ชินคันเซนแบบ NOZOMI,รถไฟแบบ SUPER-EXPRESS และ LIMITED-EXPRESS)

---บัตรนี้ไม่สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง

 การนำใบแลกเปลี่ยนตั่๋วของบริษัท แลกเปลี่ยนตั๋ว JRต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ หากวีซ่าของท่าน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอาทิเช่น TRAINEE, ENTERTAINER หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกตั๋วได้

วิธีการสั่งซื้อ

 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงกับทางบริษัท ฯ โดยใช้เพียงสำเนาพาสปอร์ตในการสั่งซื้อเท่านั้น ทางบริษัทจะทำการออกเอกสาร Exchange Voucher ให้สามารถชำระเป็นสกุลเยน หรือบาทก็ได้ ซึ่งทางบริษัทจะคำนวณให้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการสั่งซื้อ สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะชำระโดยบัตรเครดิตนั้น จะต้องเสียค่าบริการเป็นจำนวน 3 % ของยอดทั้งหมด

**เอกสารที่ทางเราออกให้ มีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร ในกรณียกเลิกจะถูกหักค่าใช้จ่าย 10 % ของราคาตั๋วรถไฟ**

ประเภทตั๋วและราคา
ประเภท
   
                      Green Class                   Ordinary Class
           ผู้ใหญ่               เด็ก              ผู้ใหญ่              เด็ก

ระยะเวลา  
   
7 วัน         37,800 เยน     18,900 เยน    28,300 เยน     14,150 เยน
 14 วัน      61,200 เยน     30,600 เยน    45,100 เยน     22,550 เยน
21 วัน       79,600 เยน     39,800 เยน    57,700 เยน     28,850 เยน
   

2.แบบที่ใช้เดินทางในบางภูมิภาค หรือบางจังหวัด

 แบ่งออกตามภูมิภาค ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

  1.Jr West Rail Pass

  2.Hokkaido Rail Pass

  3. Kyushu Rail Pass

  4.. Jr East Rail Pass

JAPAN-WEST RAIL PASS

 คือตั๋วรถไฟสำหรับภูมิภาคด้านตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 2 สาย ได้แก่
SANYO AREA PASS
สามารถ้เดินทางไปยัง โอซาก้า ,โอโกยาม่า,ฮิโรชิม่า,ฮาคาตะ และเมืองอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุม สามารถใช้ได้กับรถไฟ NOZOMI (Series 500 และซันโย ชิงคันเซ็น และรถไฟเร็ว อืนๆ

                ประเภทตั๋ว และ ราคา
            ประเภท    ราคาะยะเวลา   
            ผู้ใหญ่              เด็ก
 
4 วัน   20,000 เยน   10,000 เยน
8 วัน  30,000 เยน    15,000 เยน


KANSAI AREA PASS

สามารถเดินทางไป เกียวโต,โอซาก้า,โกเบ,นารา,ฮิเมจิ และเมืองอื่นๆ โดยรถไฟท้องถิ่น และยังสามารถนั่งไปสถานี ยูนิเวอร์แซล ซิตี้ ซึ่งอยู่ใกล้กับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกดดยสามารถนั่งรถไฟ คันไซ แอร์พอร์ต เอ็กซ์เพรส (HARUKA) เข้าเมือองเกียวโตได้อีกด้วย

          ประเภทตั๋ว และราคา
                    ประเภท    ราคา
ระยะเวลา      ผู้ใหญ่            เด็ก
1 วัน          2,000 เยน    1,000 เยน
2 วัน         4,000 เยน    2,000 เยน
3 วัน          5,000 เยน    2,500 เยน   
4 วัน         6,000 เยน   3,000 เยน


JR-HOKKAIDO RAIL PASS

ีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะฮอกไกโด สามารถใช้ได้รวมถึงรถไฟท้องถิ่นและรถโดยสารประจำทาง (รถบัส)

ประเภทตั๋ว และราคา
ประเภท       Green Class                        Ordinary Class
ระยะเวลา            ผู้ใหญ่               เด็ก               ผู้ใหญ๋            เด็ก
3 วัน              20,000 เยน  10,000 เยน      14,000 เยน       7,000 เยน
   
5 วัน               25,000 เยน  12,500 เยน      18,000 เยน       9,000 เยน

Flexible 4 วัน   19,500 เยน  9,750 เยน       27,000 เยน       13,500 เยน
หมายเหตุ
*** ตั๋วมีอายุ 10 วันนับจากวันที่แลกตั๋ว และ 4 วัน หมายความว่า
สามารถใช้ได้มากสุด 4 วัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว และไม่จำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องกันภายใน 4 วัน

JR-KYUSHU RAIL PASS

ี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะคิวชิว ทางด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น

 ประเภทตั๋ว และราคา
ประเภท    ราคา    ระยะเวลา
   
                 ผู้ใหญ่        เด็ก
   

3 วัน      13,000 เยน     6,500 เยน   
5 วัน      16,000 เยน    8,000 เยน
   

   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2011, 09:11:53 AM โดย webdesign »

Re: JR Pass ราคาถูก ซื้อได้ที่ไหน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 08:50:48 AM »
สนใจติดต่อ


Naaptech Tour and Travel

02-294-4544
080-293-8000
sales@thaitoursearch.com