สวัสดี บุคคลทั่วไป

บินนกแอร์ ดำน้ำตื้นที่เกาะราชา เพียง 1,200 บาท/2 ท่าน

  • 0 ตอบ
  • 2522 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

mr_a

บินนกแอร์ ดำน้ำตื้นที่เกาะราชา เพียง 1,200 บาท/2 ท่าน


เงื่อนไขและข้อกำหนด

    * แพคเกจดำน้ำตื้นที่เกาะราชาราคาพิเศษ 1,200 บาท ซึ่งเป็นราคาสำหรับ 2 ท่าน
    * แพคเกจนี้รวม รถรับส่งจากโรงแรมบริเวณป่าตอง กะรน กะตะ – ท่าเรือฉลอง เรือเร็วรับส่งท่าเรือฉลอง-เกาะราชาใหญ่ อาหารว่าง หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ (อาหารไทย)
    * สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกนกแฟนคลับ ที่ทำการสำรองที่นั่งไปกลับเส้นทางภูเก็ตราคาปกติ และแพคเกจดำน้ำตื้นราคาพิเศษที่ CALL CENTER 1318 กด 8 จำนวน 1,000 คู่แรกเท่านั้น โดยจะต้องเป็นสมาชิกนกแฟนคลับทั้ง 2 ท่านและต้องเดินทางพร้อมกันเท่านั้น
    * สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
    * สามารถซื้อแพคเกจดำน้ำตื้นราคาพิเศษนี้ได้ 1 แพคเกจต่อ 1 รายการจองตั๋วโดยสาร
    * สามารถใช้สิทธิ์แพคเกจราคาพิเศษนี้ได้ เฉพาะช่วงเวลาที่มีการเดินทางจริงตามตั๋วโดยสารเท่านั้น
    * สามารถสำรองที่นั่งระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 23 ก.ย. 53 เท่านั้น
    * สามารถเดินทางได้ระหว่างวันที่ 2 มิ.ย – 30 ก.ย. 53 เท่านั้น
    * สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
    * แพคเกจดำน้ำตื้นราคาพิเศษนี้ มีจำนวนจำกัด และอาจไม่มีให้บริการในบางวัน
    * แพคเกจดำน้ำตื้นราคาพิเศษนี้ ไม่สามารถซื้อแพคเกจดำน้ำตื้นแยกจากการซื้อบัตรโดยสารได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ (ไม่สามารถเปลี่ยนชิ่อได้)
    * ลูกค้าจะต้องแจ้งที่พักสำหรับให้รถบริการไปรับ อย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทาง ให้ทางตัวแทนบริการ คือ รายาโอเชียนนิคทราบที่เบอร์ 076-384-326 ติดต่อฝ่ายการจอง
    * กรณีที่ลูกค้าพักโรงแรมบริเวณอื่นนอกเหนือ จากบริเวณกะตะ กะรน และป่าตอง จะต้องชำระค่าบริการรถรับส่งเพิ่มคนละ 300 บาท โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันและชำระเงินตรงกับทางตัวแทนบริการคือ รายาโอเชียนนิคที่เบอร์ 076-384-326 ติดต่อฝ่ายการจอง
    * ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง สมาชิกจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันทั้งคู่ ไม่สามารถแยกกันได้
    * การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า CALL CENTER 1318 กด 8 และสำหรับตั๋วโดยสาร NOK ECONOMY จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
    * ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วใน กรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง สำหรับ NOK FLEXI และ NOK PLUS ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
    * แพคเกจดำน้ำตื้นราคาพิเศษนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามความเหมาะสม หากมีเหตุจำเป็น อาทิเช่น สภาพอากาศ และความปลอดภัย เป็นต้น
    * ลูกค้าจะต้องนำ BOARDING PASS มอบให้กับทางตัวแทนบริการรายาโอเชียนนิควันที่ใช้บริการ
    * เมื่อทำการชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
    * สำหรับตั๋วโดยสารปกติที่ไม่เกี่ยวข้องกับแพคเกจ ดำน้ำตื้นนี้ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
    * เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
    * ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    *

ที่มา  ::  www.nokair.com