สวัสดี บุคคลทั่วไป

การบินไทย จัดโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ไปกั

  • 0 ตอบ
  • 3885 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

mr_a

การบินไทย จัดโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ไปกับพ่อ” โปรโมชั่นบัตรโดยสารเครื่องบินราคาพิเศษ
 เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด ราคาพิเศษในโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ไปกับพ่อ” เชิญชวนทุกท่านร่วมพาคุณพ่อเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนมกราคม 2554
 เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และ – ขอนแก่น 3,750 บาท
 - เชียงใหม่ 4,000 บาท – อุดรธานี 4,000 บาท – สุราษฎร์ธานี 4,000 บาท (ยกเว้นเส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – สมุย)
 - อุบลราชธานี 4,000 บาท
 - เชียงราย 4,500 บาท – กระบี่ 4,500 บาท
 - ภูเก็ต 4,500 บาท
 - หาดใหญ่ 4,500 บาท *ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว ยกเว้น ภาษีสนามบิน
 ผู้โดยสารสามารถออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2553 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 – 31 มกราคม 2554 ซึ่งราคาข้างต้นนี้ สำหรับการออก บัตรโดยสารไป – กลับผู้ใหญ่ 1 ท่าน โดยต้องเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ด้วยรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน รวมทั้งต้องเดินทางในวันและเที่ยวบินเดียวกัน นอกจากนี้ บัตรโดยสารจะมีอายุ 7 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและ/หรือ วันเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขายการบินไทย ภายในอายุของบัตรโดยสารเดิม ซึ่งผู้โดยสารต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
 อนึ่ง เนื่องในวโรกาสนี้ รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมออกบูธในพื้นที่ของกระทรวงคมนาคม เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ THAI Shop ระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2553 ณ สวมอัมพร ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai Contact Center 02-356-1111 ที่มา :: www.thaipr.net